SPÄŤ NA HOMEPAGE

 Katalóg vystavovatel'ov Aquatherm Nitra 2019

printer


Nomenklatura veletrhu

1. Vykurovanie

1.1 Zdroje tepla: kotle a kotolne (plyn, elektro, tuhé palivá, olej, biomasa) (57)

1.2 Kachle, sporáky a krby (15)

1.3 Tepelné čerpadlá (43)

1.4 Teplovzdušné vykurovanie (12)

1.5 Kogenerácia (4)

1.6 Vykurovanie priemyselných a skladovacích hál a poľnohospodárskych objektov (25)

1.7 Diaľkové vykurovanie, predávacie stanice (4)

1.8 Dodávatelia elektriny, plynu a tepla (4)

1.9 Technické izolácie (9)

1.10 Potrubia, armatúry a čerpadlá (30)

1.11 Radiátory, tepelné telesá a ohrievacie plochy (38)

1.12 Komíny, dymovody (15)

1.13 Meranie a regulácia (29)

1.14 Meranie a rozúčtovanie tepla (2)

1.15 Náhradné diely (10)

1.16 Náradie (8)

1.17 Služby - Montáž, údržba a servis (26)

1.18 Služby - Projektovanie, poradenstvo, dotácie (25)

1.19 Služby - Audity, posudky, kontroly a revízie (1)