SPÄŤ NA HOMEPAGE

 Katalóg vystavovatel'ov Aquatherm Nitra 2019

printer


Nomenklatura veletrhu

7. Ostatné služby

7.2 Vzdelávanie

Nájdené záznamy
ATREA s.r.o.  www.atrea.cz  hala M3, stánek 316
Větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX pro občanskou výstavbu a průmysl, kompletní systémy větrání a chlazení (velko)kuchyní, systémy větrání, vytápění a chlazení pro rodinné a bytové domy, centrální ...
Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií  www.cvtti.sk  hala M3, stánek 322
Neziskové profesijné združenia osôb a odborných firiem pôsobiacich v oblasti vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií. Jeho cieľom je hájiť profesionálne záujmy svojich členov v odbornej, legislatívnej a sociálno- ...
Česká agentura na podporu obchodu - CzechTrade  www.czechtrade.cz  hala M3, stánek 344
Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí ...
Inštitút pre pasívne domy  www.iepd.sk  hala M3, stánek 348
Inštitút pre pasívne domy (iEPD) je združenie fyzických a právnických osôb založené v roku 2005. Jeho cieľom je podporovať rozvoj udržateľnej architektúry, uplatňovanie princípov pasívnych domov .
Ptáček - veľkoobchod, a.s.  www.ptacek.sk  hala M1, stánek 106
Najväčšia predajná sieť voda, kúrenie, plyn, kúpeľne
QUANTUM Heating s.r.o.  www.quantumas.sk  hala M2, stánek 235
Plynové kondenzačné zásobníkové ohrievače vody, plynové kondenzačné prietokové ohrievače vody, plynové zásobníkové ohrievače vody, nástenné a stacionárne, akumulačné nádoby. Plynové kondenzačné kotly so zásobníkom, ...
Slovenská inovačná a energetická agentúra  www.siea.sk  hala M3, stánek 358
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR zabezpečujúca implementáciu európskych fondov. Poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti znižovania spotreby ...
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia  www.sstp.sk  hala M3, stánek 323
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je nezisková, mimovládna organizácia združujúca vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky prostredia a technických zariadení budov.
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.  thermosolar.sk  hala F, stánek 005
Výrobca slnečných termických kolektorov
Viessmann, s.r.o.  www.viessmann.sk  hala M1, stánek 112
Viessmann patrí k popredným medzinárodným výrobcom inteligentných, komfortných a účinných systémov pre výrobu tepla, klimatizácií, vetrania a chladenia či decentrálnu výrobu elektriny. Ponuka pre všetky zdroje ...
Wöhler Bohemia s.r.o.  www.woehler.cz  hala M2, stánek 216
Wöhler technika na míru
Zehnder Group Czech Republic s. r. o.  www.zehnder.cz  hala F, stánek 043
Zehnder je významný švýcarský výrobce systémů pro komfortní vnitřní klima s dlouholetou tradicí. Kompletní nabídka zahrnuje designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, systémy komfortního větrání s rekuperací ...