SPÄŤ NA HOMEPAGE

Katalóg vystavovatel'ov Aquatherm Nitra 2019

printer

 Viessmann, s.r.o.

www.viessmann.sk

Viessmann patrí k popredným medzinárodným výrobcom inteligentných, komfortných a účinných systémov pre výrobu tepla, klimatizácií, vetrania a chladenia či decentrálnu výrobu elektriny. Ponuka pre všetky zdroje energií a výkony: • Kotly na vykurovací olej či plyn do 120 MW tepla resp. 120 ton pary/h • Združená výroba tepla a elektriny do 50 MWel • Tepelné čerpadlá do 2 MW • Zariadenia na spaľovanie dreva do 50 MW • Zariadenia na výrobu bioplynu od 50 kWel do 20 MWplyn • Zariadenia na úpravu bioplynu s kapacitou do 3000 m?/h • Solárna termika • Fotovoltaika • Príslušenstvo • Chladiace systémy

hala M1, stánek 112  ukázat na mapě veletrhu

adresa:
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
Slovensko

0903 541 655

pacl@viessmann.com

zařazení do nomenklatury:

1.1 Zdroje tepla: kotle a kotolne (plyn, elektro, tuhé palivá, olej, biomasa)

1.3 Tepelné čerpadlá

1.5 Kogenerácia

1.10 Potrubia, armatúry a čerpadlá

1.11 Radiátory, tepelné telesá a ohrievacie plochy

1.12 Komíny, dymovody

1.13 Meranie a regulácia

1.15 Náhradné diely

1.17 Služby - Montáž, údržba a servis

1.18 Služby - Projektovanie, poradenstvo, dotácie

2.1 Biomasa, pelety

2.2 Solárna energia

2.3 Fotovoltaika

2.4 Veterná energia

3.1 Chladenie

3.2 Klimatizácia

3.3 Vetranie domov a bytov

3.4 Vetranie škôl

3.5 Prvky pre distribúciu vzduchu

3.6 Regulácia

3.8 Rekuperácia tepla a vlhkosti

3.9 Služby - Montáž, údržba a servis

3.10 Služby - Projektovanie, poradenstvo, dotácie

4.4 Úprava vody

6.1 Meracia, riadiaca a regulačná technika

6.2 Snímacia technika

6.4 Meracie systémy, diaľkové meranie a spracovanie nameraných údajov

6.5 Príslušenstvo a komponenty pre meraciu techniku

7.2 Vzdelávanie

7.3 Odborná literatúra

7.4 Poradenstvo

Viessmann, s.r.o.: hala M1, stánek 112Zobrazit další vystavovatele v této hale