• veľtrh s najväčším zastúpením firiem a s najväčším sprievodným programom z odboru TZB
 • dvojročný cyklus
 • rozšírené reklamné aktivity aj PR priestor pre vystavovateľov
 • interaktivna komunikácia s návštevníkmi pomocou našej aplikácie ATapp®
 • striedanie veľtrhu v Slovenskej a Českej republike (diverzifikácie Vašich nákladov)
 • takmer 15 000 návštevníkov (z toho 60 % odborníkov z TZB)

DVOJROČNÝ CYKLUS

Nehovorime iba o počiatku organizovania veľtrhu v dvojročnom cykle, ale o budovanie odborného veľtrhu TZB, ktorý cielene a komplexne zastreší a odprezentuje budovu ako jeden celok z pohľadu vykurovania, merania, riadenia a regulácie, zdravotechniky, ale aj vzduchotechniky, chladenia a klimatizácie. Aquatherm Nitra je dnes na Slovensku jediným medzinárodným odborným veľtrhom v oblasti TZB, ktorý má reálnu šancu vyššie uvedené naplniť.

A prečo dvojročný cyklus veľtrhu? Sú to predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré musia naši klienti riešiť denne, ale aj predlžovanie intervalov zavádzania nových výrobkov na trh. Konkrétny termín vrátane konania v nepárnych rokoch sme starostlivo vyberali práve s ohľadom na Vás, našich klientov, s maximálnym možným zohľadnením nosných odborových akcií ako doma tak aj v zahraničí, s osobitným ohľadom na Aquatherm Praha (párne roky).

A AKÉ ĎALŠIE ZMENY SA PRIPRAVUJÚ?
nová reklama

 • navýšenie budgetu mediálnej kampane o 30 % na 85 000 EUR
 • posilnenie billboardovej kampane o 60 %, pokrytie územia všetkých 138 slovenských miest, budeme vidieť v každom kúte Slovenska
 • TV kampaň na TA3, rádiové spoty s dosahom po celom Slovensku
 • posilnenie inzercie a PR v odbornej a dennej tlači v kombinácii s lifestylovými časopismi
 • INTERNET – image a PR digitálne kampane zamerané najmä na architektov, projektantov, inštalatérov a montážne firmy
 • GOOGLE SEARCH – umiestnenie Vami vybraných kľúčových slov do internetovej kampane, dodajte nám 5 vašich vlastných slov a buďte na prvom mieste v Google už 14 dní pred veľtrhom

automobil pre Vašich návštevníkov

 • súťaž pre návštevníkov veľtrhu
 • žrebovanie všetkých online registrácií
 • slávnostné odovzdanie výhry počas veľtrhu

naša aplikácia ATapp® teraz aj pre návštevníkov

 • novinka pre vystavovateľov „označte si svoj exponát“
  každý návštevník získa našu ATapp® aplikáciu do svojho telefónu a bude si môcť „prečítať“ Váš exponát – názov, typ, parametre, predajca, zástupca podľa regiónov vrátane kontaktov
 • bolo a bude aj 2017
  získanie kontaktu na návštevníka jedným kliknutím

A ČO BUDE VÝSLEDKOM?

 • rozšírenie výstavnej plochy o 25 %
 • rozšírenie reklamných aktivít o 35 %
 • rozšírenie PR priestoru pre vystavovateľov = zmysluplné prezentácie (pravidelný mailing na 14 000 aktívnych odberateľov newsletteru, prezentácie na webe, prezentácie v rámci našej mediálnej kampane)
 • priama komunikácia s návštevníkmi pomocou veľtržnej aplikácie ATapp®
 • striedanie veľtrhu v kontexte Slovenskej a Českej republiky = DIVERZIFIKÁCIE NÁKLADOV, OBNOVA PRODUKTOV
 • aktívna akvizícia v zahraničí, úzka spolupráca s rodinou Aquatherm vo svete
 • nový model sprievodného programu pod záštitou profesionálov a odborníkov z oblasti TZB zo Slovenska i zahraničia za účasti asociácií zo Slovenska aj z úrovne EU, v existujúcich priestoroch veľtržnej haly M3, tak aj v novovybudovanom konferenčnom centre

Hlavný partner veľtrhu:

Odborný partner veľtrhu:

Partneri vel'trhu:

MDL Expo s.r.o.
Šmeralova 31,170 00 Praha 7, CZ 
e-mail: aquatherm-nitra@mdlexpo.cz, www.aquatherm-praha.com, www.aquatherm-nitra.com

Ak si želáte odhlásiť z odoberania newslettera, môžete tak urobiť  odhlásením.
2016 © Aquatherm Nitra