Súťaž o najlepší exponát tento rok v novom

Dátum: 19.1.2017
Nezabudli ste sa prihlásiť?
Do súťaže budú prijaté exponáty na základe písomných prihlášok, vrátane nutné sprievodnej dokumentácie dodanej vystavovateľom (výrobcom alebo jeho zástupcom). Hodnotenie prihlásených výrobkov do súťaže vykoná súťažná porota zložená z vybraných odborníkov, ktorých menuje usporiadateľ súťaže po dohode s odborným garantom.
Podmínky soutěže ke stažení
Přihláška do soutěže ke stažení
Prihlášky do súťaže zasielajte na adresu:
Dr. Ing Kvetoslava Šoltésová,Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rudlovská cesta 53,974 28 Banská Bystrica
Tel.: +421/ 48/414 26 56;, Fax: +421/ 48/414 26 31
e-mail: kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk

Uzávierka prihlášok prebehne 27. 1. 2017. Odovzdávanie ocenení o najlepšie exponáty prebehne v hale M3 v priestoroch konania sprievodného programu v stredu 8. februára 2017 od 15.00 hod