JUDr. Svetlana Gavorová - SIEA pre Aquatherm Nitra 2017

Dátum: 5.2.2017

Milí návštevníci, vážení vystavovatelia,

v uplynulom roku sa naštartovali zásadné zmeny súvisiace s obnovou budov, konkrétne so zlepšením ich energetickej hospodárnosti a zmysluplným využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Obnova budov úzko súvisí s technickými zariadeniami budov, ktorým sa veľtrh Aquatherm venuje. Je to vždy príležitosť zoznámiť sa s technologickými novinkami, ale aj detailne konzultovať a vyberať najvhodnejšie riešenia. Dôvodov, prečo ju využiť, je niekoľko.

Pri viacerých podporných mechanizmoch financovaných z európskych prostriedkov sa už stali samozrejmosťou podmienky, podľa ktorých opatrenia na úsporu energie majú byť systematické. Zvýhodnené majú byť predovšetkým komplexné projekty obnovy. Žiadatelia o podporu sú tak motivovaní, aby sa vopred zaujímali, aké konkrétne výsledky im investícia prinesie. Pomôcť im pritom majú energetickí audítori.

Pri podporených projektoch je už samozrejmosťou, že dosahované úspory energie v budovách sú alebo budú monitorované Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Platí to napríklad pre žiadosti o zvýhodnené úvery na obnovu bytových domov zo Štátneho fondu rozvoja bývania , ale aj pre projekty obnovy verejných budov, ktoré získajú príspevky z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prevádzkovatelia budov sa už nemusia spoliehať  len na finančnú podporu vo forme grantov, príspevkov či dotácií. Šancu významne pomôcť pri znižovaní spotreby energie už využívajú aj poskytovatelia garantovaných energetických služieb. Opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie je tak možné financovať aj z budúcich úspor.

Zvýšila sa aj motivácia domácností zaoberať sa efektívnym využívaním energie a oslovovať pritom odborníkov. Okrem možnosti požiadať o dotácie na zatepľovanie rodinných domov, je tu príležitosť získať príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom národného projektu SIEA Zelená domácnostiam.

Rok 2017 ponúkne veľa príležitostí, ako zefektívniť hospodárenie s energiou vo Vašej domácnosti, v inštitúcii a v podniku. Bude na Vašom rozhodnutí, či to urobíte zásadne a systematicky, alebo si vystačíte s  čiastkovými zmenami, respektíve sa začnete o možnosti, ako neplytvať energiou, aspoň zaujímať. V každom prípade Vám radi a ochotne pomôžeme a poradíme, ako začať a čoho sa vyvarovať. 

Náš projekt bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pokračuje. Vďaka nemu budú môcť naši energetickí experti naďalej poskytovať nezávislé odporúčania a informácie o výhodách i obmedzeniach jednotlivých riešení. Hovoriť otvorene o energii je naším cieľom. Využiť to môžete už počas veľtrhu Aquatherm v expozícii SIEA.  

Pozývam Vás na návštevu našej expozície a verím, že čas strávený na veľtrhu bude dobrou investíciou.

 JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
 Slovenská inovačná a energetická agentúra