Ing. Ľuboslav Jánoš - CVTTi pro Aquatherm Nitra 2017

Dátum: 5.2.2017

Vážení  návštevníci, vážená odborná spoločnosť, vážení vystavovatelia.

Riešenie kvality prostredia, výroby a dodávok tepla, teplej vody pri plnení požiadavky na znižovanie energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov je zložitá záležitosť. Vyžaduje produktové inovácie, využívanie účinných a na budúcnosť orientovaných technológií.

Medzinárodný odborný veľtrh Aquatherm Nitra návštevníkom každoročne v odboroch vykurovania, chladenia, inštalácií a príslušenstva ponúka dostatok možností na získanie poznatkov o dodávateľských možnostiach a zároveň aj o montážnej náročnosti včítane cenovej orientácie. Veľtrh okrem širokej škály produktových inovácií od jednotlivých vystavovateľov má k dispozícii poradenskú a konzultačnú možnosť. V sprievodnom seminárnom programe sú k dispozícii odborníci, ktorí informujú nielen o technických ale aj o legislatívnych súvislostiach. Impulzy z prednášok je možné prediskutovať priamo alebo v stánkoch príslušných vystavovateľov.

Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií („CVTTi“ ) každoročne zaznamenáva rastúci záujem o prediskutovanie riešenia technického zabezpečenia budov zo strany návštevníkov. Pri tejto príležitosti ponúka príklady osvedčených realizácií a poskytovaných služieb.

Na záver môjho príhovoru oceňujem aj organizátorov veľtrhu, že svojou činnosťou aktualizujú prehľad o tom čo sa vo svete ale aj špecificky v podmienkach Slovenskej republiky deje vo vykurovaní, vetraní, klimatizácii, meracej, regulačnej, sanitárnej a v ekologickej technike deje a ako to ovplyvňuje jednotlivé stavb

Všetkým účastníkom veľtrhu okrem príjemného pobytu prajem, aby si zo širokého spektra impulzov a nápadov vybrali to, čo im najefektívnejšie bude riešiť ich budúce aktivity a záujmy.

Ing. Ľuboslav Jánoš
štatutár CVTTi