JUDr. Mário Dinga - výstavisko Agrokomplex pre Aquatherm Nitra 2017

Dátum: 5.2.2017

Vážení vystavovatelia, ctení návštevníci, dámy a páni,

som veľmi rád, že Vás môžem privítať na 19. ročníku medzinárodného odborného veľtrhu Aquatherm Nitra 2017, ktorý sa koná od 7. do 10. februára 2017 na našom výstavisku v Nitre.

Veľtrh Aquatherm je známy svojou silnou účasťou popredných výrobcov a distribútorov pôsobiacich v odvetví vykurovania, ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačne, sanitárnej a ekologickej techniky a ponúkajú čoraz širší rozsah produktov. 
Pre všetkých vystavovateľov a návštevníkov sa snažíme každým rokom vytvárať čoraz lepšie podmienky.

19 rokov existencie veľtrhu Aquatherm Nitra potvrdzuje spokojnosť vystavovateľov s obchodnými partnermi, záujmom návštevníkov o veľtrh ako aj kvalitné organizačné zabezpečenie, ktoré je dobrým signálom vysokej kvality veľtrhu a má šancu dokázať, že je   hybnou silou tohto odvetvia.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sa stali sprievodné konferencie, semináre a prezentácie z oblasti spotreby energie, obnoviteľných zdrojov energie a  ochrany životného prostredia. Minulé roky ukázali, že témy veľtrhu majú pred sebou budúcnosť, čoho dôkazom je odborný program, ktorý umožní realizovať potrebnú odbornú diskusiu, do ktorej sa môže pripojiť každý účastník akcie Aquatherm.

Na záver ďakujem pracovníkom agentúry MDL Expo s.r.o., ktorá je úspešným organizátorom veľtrhu nielen v Nitre, ale aj v Prahe, za usporiadanie veľtrhu Aquatherm a verím, že aj v nasledujúcich rokoch bude v tomto trende pokračovať.  

Prajem všetkým v našom výstavnom areáli príjemný pobyt, správnu a šťastnú ruku
pri hľadaní nových obchodných partnerov, nových produktov a hlavne spokojných zákazníkov.

JUDr. Mário Dinga, riaditeľ
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik