Mag. Martin Roy - RX Messe Wien pre Aquatherm Nitra 2017

Dátum: 5.2.2017

Vitajte na veľtrhu Aquatherm Nitra 2017

Zmena klímy je celosvetovým fenoménom, ktorého existenciu už nemožno poprieť - jedná sa o skutočnosť, ktorá vyžaduje čo najrýchlejšiu reakciu. Realizácie opatrení na ochranu životného prostredia a klímy, zníženie spotreby energie a udržateľné riadenie zdrojov sú ciele, ktoré možno dosiahnuť len prostredníctvom investícií celého nášho vedeckého, technického a inovačného potenciálu. Stalo sa úplne zrejmým, že ochrana životného prostredia a klímy už nie sú abstraktné úvahy; stali sa základnými aspektmi každodennej ekonomiky. V skutočnosti sú základom pre zabezpečenie našich celkových prostriedkov
k existencii v najbližších rokoch.

Majúc toto na pamäti, je nezmyselné nedoceňovat význam technologicky orientovaných akcií ako je "Aquatherm Nitra". Nad rámec ekonomických funkcií takýchto udalostí podporujú technologický pokrok tiež tým, že inovácie a prenos know-how posúvajú do centra pozornosti.

Aquatherm Nitra je prednou B2B platformou pre trh TZB na Slovensku, a ako taký bude 19. ročník poskytovať prehľad o trhu, dodávateľoch a výrobcoch a samozrejme aj
o najmodernejších produktoch, systémoch, technológiách a trendoch.

Pevne veríme, že inovácie a vývoj trhu predstavené na veľtrhu, budú prospešné aj pre Vás. My v Reed Exhibitions Messe Wien by sme radi využili príležitosti popriať Vám príjemný, úspešný a užitočný čas strávený na veľtrhu.

Mag. Martin Roy, CEO Reed Exhibitions Messe Wien