Michal Drážďanský - MDL Expo s.r.o., usporiadateľ

Dátum: 5.2.2017

Vážené dámy a páni,

pri písaní týchto riadkov prípravy veľtrhu Aquatherm Nitra pomaly vrcholia, ale Vy dnes jeho podobu, a to už devätnásteho ročníka, môžete vidieť v plnej kráse. Pevne dúfam, že ste spokojní, za nás môžem úprimne vyhlásiť, že sme sa snažili urobiť maximum.

Už pri prípravách tohto ročníka sme si stanovili niekoľko cieľov, o ktorých mi dovoľte sa krátko zmieniť. Tým hlavným bol prechod konania veľtrhu z každoročného na dvojročný cyklus, čo je samozrejme, predovšetkým z pohľadu usporiadateľa, zmena veľká. Hlavným dôvodom sú predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré musia naši vystavovatelia riešiť denne, ale aj predlžovanie intervalov zavádzanie nových výrobkov na trh a pod. Samozrejme sme prihliadali aj k veľtrhu Aquatherm Praha, ktorý sa koná v párnych rokoch, a vhodne tak bude dopĺňať prezentáciu v odbore technického zariadenia budov na Slovensko-českom území a s veľtrhom tejto značky sa bude v Nitre v dvojročnom období striedať.

Ďalším naším cieľom bolo pripraviť pre Vás oveľa širšiu a prestížnejšiu prehliadku špičiek v obore. Veľtrh sa organizuje po prvýkrát v histórii v štyroch halách, a ja touto cestou ešte raz musím poďakovať našim vystavovateľom a oceniť ich prístup pri rozhodovaní o účasti na tomto, pre nás usporiadateľa, tak dôležitom ročníku, a to predovšetkým v kontexte prechodu na dvojročný cyklus organizovania.

Veľkou novinkou, a pre nás stále výzvou, je nami vyvíjaný systém elektronickej registrácie návštevníkov. Zmyslom tohto systému je urobiť komunikáciu medzi návštevníkom a vystavovateľom interaktívnu a rýchlu, a to prostredníctvom Vašich inteligentných telefónov a našej jednoduchej a intuitívnej aplikácie. Vlani sa tento systém osvedčil a tento rok sme ho rozšírili o funkciu určenú predovšetkým pre Vás, našich návštevníkov. Vašimi telefónmi si môžete skenovať údaje o výrobkoch a ďalej s nimi pracovať z pohodlia domova. Aplikácia je k stiahnutiu na Google Play a pevne dúfam, že sa nám podarí prekonať všetky úskalia a do začiatku veľtrhu umiestniť našu "appku" aj do Apple Store. Vlastnú registráciu návštevníkov sme novo presunuli do vnútorných priestorov, aby sme Vám pobyt na veľtrhu čo najviac spríjemnili už od samého začiatku.

Aj tento rok je potrebné pripomenúť sprievodný program, ktorý je opäť vďaka našim odborným partnerom na vysokej úrovni, a ktorého podtitulom je "Budovy s takmer nulovou potrebou energie". Stále ešte v názve "prekáža" slovo "Takmer", ale som presvedčený, že sa čoskoro dočkáme zlomových zmien, a snáď aj to je zmyslom odborných podujatí, akým veľtrh Aquatherm Nitra bezpochyby je. Možno že prvým krokom k naplneniu takéhoto cieľa je aj naša prvá spolupráca s usporiadateľom jednodňovej odbornej konferencie Techforum, ktorej tretí ročník sa premiérovo koná súčasne s veľtrhom Aqautherm Nitra, a ktorá predstaví odborníkom z celého Slovenska aktuálne novinky v odbore TZB.

Vážené dámy, vážení páni, je mi veľkou cťou Vás v mene všetkých mojich kolegov privítať na devätnástom ročníku veľtrhu. Pevne dúfame, že budete s tohtoročnou návštevou veľtrhu spokojný a že oceníte náš spoločný darček so všetkými vystavovateľmi, a to osobný automobil pre jedného z Vás. Výhercovi už dnes želám veľa zdravia a veľa šťastných kilometrov bez nehôd.

Prajeme Vám príjemný a úspešný čas strávený na veľtrhu Aquatherm Nitra a už sa tešíme dovidenia za dva roky na dvadsiatom ročníku veľtrhu Aquatherm Nitra od 5. do 8. februára 2019.

S priateľským pozdravom

Michal Drážďanský
MDL Expo s.r.o.