Ocenenie tohto ročníka Aquatherm Nitra

Dátum: 12.2.2017
obrázok
Prihlásených 30 exponátov od 26 vystavovateľov. Po vyhodnotení sa komisia rozhodla udeliť 5 čestných uznaní a 4 zlaté medaily.