Poďakovanie usporiadateľa

Dátum: 13.3.2017
obrázok
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som Vám za seba a za všetkých svojich kolegov poďakoval za Vašu tohtoročnú účasť na 19. ročníku veľtrhu Aquatherm Nitra 2017.

A aký bol? Za usporiadateľov môžem zodpovedne prehlásiť, že prelomový. Prvýkrát sa veľtrh konal v štyroch zaplnených  halách, taktiež sme sa  pokúsili aspoň o základné rozdelenie hál podla oboru, a to predovšetkým s ohľadom na obor ventilácie a klimatizácie. Prvýkrát sme sa pokúsili v rámci možností výstaviska Agrokomplex o dôstojnejšie vstupné a zároveň aj registračné miesto pre Vašich návštevníkov ako boli doterajšie vonkajšie pokladne. Prvýkrát sme pre Vašich hostí pripravili lákavú súťaž a hlavná výhra, automobil, má už svojho majiteľa, ktorého nájdete na našich webových stránkach. Prvýkrát  sme sa pokúsili billboardmi pokryť celé Slovensko a ich výber taktiež nájdete na našich stránkach. Prvýkrát sme naviazali spoluprácu so spoločnosťou Klimak a ich konferenciou Techforum zamerajúcu sa na projektantov oboru TZB.


Samozrejme sa nám nie úplne všetko podarilo. Návštevnosť z minulého roku sa nám prekonať nepodarila, nepodarilo sa nám umiestniť našu aplikáciu určenú ako Vám vystavovateľom tak aj Vašim klientom na App Store pre prístroje na platforme iOS. Veľmi sa ospravedlňujeme za „premiérové“ riešenie odpadov počas montáže a demontáže a pravdepodobne by sme toho našli viac. Výhoda uvedených i nemenovaných zádrheľov spočíva v tom, že máme opäť motiváciu byť lepšie pripravení na ďalší ročník a možnosť všetko opäť zlepšiť. Pevne dúfam, za seba a všetkých svojich kolegov, že za dva roky budeme mať možnosť Vám poďakovať opäť za spoluprácu a že tých zádrheľov bude oveľa menej. Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať v dobe od 27. februára. - 2. marca 2018 na návštevu 22. ročníka veľtrhu Aquatherm Praha 2018.

Vážení vystavovatelia, vážení obchodní priatelia, prajem Vám pracovné i osobné úspechy v nasledujúcom období a teším sa na ďalšiu spoluprácu, ku ktorej verím, že bude príležitosť, a to premiérovo až o dva roky, na dvaciatom ročníku Aquatherm Nitra 2019. 

S priateľským pozdravom
Michal Drážďanský