Ďakujeme SOPK za udelenie záštity

Dátum: 8.6.2018
Dovoľte nám týmto poďakovať pánovi doc. Ing. Peterovi Mihókovi, CSc, predsedovi Slovenské obchodné a priemyselnej komore, za udelenie záštity nad 20. ročníkom medzinárodného veľtrhu Aquatherm Nitra 2019. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu a osobnú návštevu na veľtrhu.