Ďakujeme ZSPS za udelenie záštity

Dátum: 5.9.2018
Dovoľte nám týmto poďakovať pánovi Ing. Pavlovi Kováčikovi, PhD., MBA, prezidentovi Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, za udelenie záštity nad 20. ročníkom medzinárodného veľtrhu Aquatherm Nitra 2019. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu a osobnú návštevu na veľtrhu.