Prvý hybridný VRF systém s chladivom R32 na trhu!

Dátum: 18.12.2018
obrázok
Predstavujeme Vám prvý 2-rúrkový systém s chladivom R32 na trhu, ktorý zabezpečuje súčasné chladenie a vykurovanie so spätným získavaním tepla. Spája v sebe výhody systému s priamym tepelným výmenníkom a systému s vodným okruhom.

Je to možné vďaka špeciálnemu hybridnému BC kontroleru (HBC), ktorý sa stará o výmenu tepla medzi vonkajším chladivovým okruhom a vnútorným vodným okruhom.

Tento systém je navrhnutý špeciálne pre potreby modernej architektúry s vysokými nárokmi na energetickú účinnosť a komfort. Každá vnútorná jednotka môže pracovať nezávisle od iných v režime vykurovania alebo chladenia. Získané teplo, ktoré je odvádzané z chladených miestností je použité v iných miestnostiach na vykurovanie (rekuperácia tepla je vo vnútri budovy). Vďaka tomu môžeme realizovať ucelené systémy pre vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov v jednom systéme.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na našom stánku - hala M3 - č. 318.