Expozícia spoločnosti TZB produkt

Dátum: 7.1.2019
obrázok
TZB produkt, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá dodávaním vzduchotechnických zariadení na slovenský trh. Hlavnými produktami sú vetracie rekuperačné jednotky, ktoré zabezpečujú vetranie priestorov s vysokou účinnosťou spätného získavania tepla pomocou doskového rekuperátora, rotačného rekuperátora, alebo rotačného rekuperátora s tepelným čerpadlom.

Na veľtrhu v hale M3, stánok č. 312 okrem iného predstaví:

Quantum NEXT

Decentrálna, resp. lokálna, rekuperačná jednotka Quantum NEXT s keramickým výmenníkom tepla je určená na vetranie jednej miestnosti. Jednotka automaticky strieda prívod a odvod vzduchu. Odvádzaný teplý vzduch zohrieva keramický výmenník. Po uplynutí časového intervalu EC ventilátor zmení smer prúdenia vzduchu a privádzaný studený vzduch odoberá tepelnú energiu od vyhriateho keramického výmenníka. Väčšiu efektivitu vetrania možno dosiahnuť nainštalovaním dvoch zosynchronizovaných lokálnych jednotiek.

Quantum NEXT  je dodávaná s infračerveným diaľkovým ovládačom s LCD displejom, na ktorom je možné nastaviť 5 výkonových stupňov prúdenia vzduchu.

Rekuperačnú jednotku RHP, ktorá je vybavená dvomi vysokoúčinnými ventilátormi, filtrami vzduchu, rotačným rekuperátorom a tepelným čerpadlom. Inovatívne integrované tepelné čerpadlo zvyšuje energetickú účinnosť vetracej jednotky ako aj komfort vetraných priestorov. V zimnom období zabezpečuje spätné získavanie tepla v dvoch stupňoch pomocou rotačného rekuperátora a tepelného čerpadla, zabezpečuje tiež spätné získavanie vlhkosti. V letnom období ochladzuje a odvlhčuje privádzaný vzduch. Všetky komponenty tepelného čerpadla sa nachádzajú vo vnútri vetracej jednotky, čo výrazne zjednodušuje inštaláciu. VZT jednotka je vybavená inteligentnými riadiacim systémom. Vysokokvalitné komponenty zabezpečujú bezpečnú a efektívne prevádzku jednotky. 

Riadiaci systém C6

  • nová generácia riadiaceho systému na vetranie bytových domov
  • elegantný dotykový ovládací panel C6.1 s rozsiahlymi možnosťami riadenia vetrania
  • inteligentné monitorovanie spotreby a úspory energie
  • integrovaný webserver pre riadenie vetrania cez internet

Navštívte expozícii spoločnosti TZB produkt, s.r.o. na veľtrhu – hala M3, stánok č. 312.

Viac informácií je o spoločnosti k dispozícii na www.tzbprodukt.sk