Pozvánka na konferenci IEPD

Dátum: 17.1.2019
Pozývame Vás na konferenciu, kde renomovaní odborníci a lektori z Inštitútu pre pasívne domy predstavia svoje projekty a skúsenosti z praxe. Dozviete sa, prečo sú pasívne domy základom navrhovania budov s takmer nulovou potrebou energie. Výstavba budov dnes podlieha stále prísnejším požiadavkam, ktoré vyplývajú z našej legislatívy a noriem. Dôsledné uplatňovanie princípov pasívnych domov potvrdzuje, že novopostavené ale aj obnovené budovy dosahujú výnimočné výsledky. Množstvo realizovaných stavieb na Slovensku i v zahraničí prekazuje, že so súčasnými produktami a technológiami je takéto budovy možné stavať už dnes.

Princípy pasívnych domov - spoľahlivý základ pre navrhovanie súčasných budov

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)
Odborný garant: Ing. Lubica Šimkovicová, Inštitút pre pasivné domy
Dátum: utorok 5.2.2019 od 14-17:00 hod

Výstavba budov dnes podlieha stále prísnejším požiadavkám, ktoré vyplývajú z legislatívy a noriem. Dôsledné uplatňovanie princípov pasívnych domov potvrdzuje, že novopostavené, ale aj obnovené budovy, dosahujú výnimočné výsledky. Množstvo realizovaných stavieb na Slovensku i v zahraničí preukazuje, že so súčasnými produktami a technológiami je takéto budovy možné stavať už dnes. 

Ako hospodárna bude budova, či už obytná, administratívna alebo občianska, rozhodne už prvá škica, prvá architektonická štúdia. Nielen čo sa týka novostavby, ale aj obnovy budovy. Súčasné navrhovanie budov sa nezaobíde bez skúseného projektového tímu, ktorý od počiatku pristupuje k návrhu holisticky, s vysokými ambíciami a vopred nastavenými cieľmi. V porovnaní s praxou, pred zavedením smernice o energetickej hospodárnosti  budov, je to veľká zmena, na ktorú by dnes už mal byť pripravený každý profesionál. Reálna situácia je však iná. Stavebná prax ukazuje, že budovy nedosahujú potrebné parametre. Je preto veľmi dôležité, aby si projektanti a architekti, ale aj ostatná odborná verejnosť, investori, štátna správa, rozšírili svoje vedomosti, čo sa týka navrhovania budov s takmer nulovou potrebou energie, ale aj adaptačných opatrení na zmenu klímy, a svoje vedomosti začali dôslednejšie uplatňovať vo svojej praxi. 

PROGRAM 

14:00 - 14:30, J. Bendžalová, Ing., PhD.,Enbee, SR: Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov 

14:30 - 15:15, B. Kierulf, Mgr. art., Createrra, SR: Prečo pasívny dom? Kvôli nám samotným! 

15:15 - 15:45,  Henrich Pifko, doc. Ing. arch. PhD., SR: Energetická́ certifikácia v praxi - inšpirácie od susedov 

15:45 - 16:15, P. Pokorný, Ing. arch.: Jeden za všetkých, všetci za jedného - vila v Záhorských Sadoch 

16:15 - 16:45, M. Lešinský, Ing., Pio Keramoprojekt, SR: Na kvalite záleží.... Záleží? Komu?