TZB EXPO 2020, nejlepší exponát veletrhu

Dátum: 4.4.2020
Jsme si vědomi důležitosti, kterou naši klienti cenám přikládají, ale stejně tak jsme si byli vědomi nutnosti celý starý koncept přidělování cen změnit. Poto vzniklo ocenění TZB Expo, proto jsme opět rozvířili odborné diskuze napříč oborem TZB, proto jsme šli touto možná i "trnitou" cestou.