I.Newsletter Aquatherm Nitra 2014

Dátum: 17.10.2013

     Na čo sa môžu tešiť návštevníci i vystavovatelia v tomto roku?  

Návštevníci predovšetkým na vyše 150 nosných firiem odbore TZB zo Slovenskej a Českej republiky tak i zo zahraničia, ktorí  predstavia svoje výrobky a služby opäť na reprezentatívnych expozíciách, a to na ploche viac ako 8.000 m2. Ďalej tiež na zaujímavý sprievodný program a na stretnutie s kolegami v príjemnej  atmosfére výstaviska v Nitre, ktoré svojou dostupnosťou a servisom nemá na Slovensku konkurenciu.  Klientov by mohlo zaujímať, že sme opäť rozšírili mediálnu kampaň po celom Slovensku a vo všetkých dostupných médiách, takže pozvanie na 16. ročník veľtrhu nepôjde od januára 2014 prehliadnuť. 

 

     Na čo bude klásť veľtrh najväčší dôraz?

Aquatherm Nitra je predovšetkým odborný veľtrh  v odbore TZB takže inštalatéri, architekti, odborníci zo štátnej správy, zástupcovia developerov, stavebne investičných spoločností, facility managementu, manažéri stavebných, montážnych a investičných spoločností, ale aj široká verejnosť si príde samozrejme na svoje. Už dnes si môžete registrovať vstup na veľtrh bezplatne na tu.

Radi by sme spomenuli zaradenie Aquathermu Nitra do medzinárodnej rodiny európskych veľtrhov Aquatherm organizovaných v ďalších krajinách. Pre nás to znamená najmä možnosť rozšírenia podpory návštevnícke akvizície aj v krajinách ako je Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Poľsko, Turecko, Taliansko. Spolu s odbornými partnermi sprievodného programu a našimi zahraničnými zástupcami z rodiny európskych Aquathermů kladieme veľký dôraz na sprievodné aktivity a program jubilejného veľtrhu bude do detailu ušitý na mieru požiadavkám našich vystavovateľov a návštevníkov. Tematicky bude odborný program zameraný na cieľové skupiny firiem, inštitúcií a manažérov, ktorí majú rozhodovacie právomoci.

     Opäť s podporou tradičných vystavovateľov

Teší nás, že ešte pred oficiálnou uzávierkou môžeme  oznámiť, že tradiční klienti sa jubilejného ročníka veľtrhu opäť zúčastnia a návštevníci sa na našich webových stránkach registrujú už dnes. Pripravili sme pre nich veľa čiastkových noviniek vrátane dlhodobej interakcie s cieľovými skupinami návštevníkov.

Vďaka rekordnej podpore a účasti kľúčových firiem z odboru technologických zariadení budov, ale aj techniky prostredia stavieb poskytne veľtrh na jednom mieste odbornej, ale aj laickej verejnosti komplexný prehľad, kam trh smeruje a aké technológie a výrobky firmy v najbližšom horizonte pripravujú. Všetky kontakty a informácie nájdete na www.aquatherm-nitra.com.  Samozrejme sme pripravení sa s každým záujemcom o účasť zísť a zodpovedať otázky ohľadom cien, sprievodného programu, voľných plôch i ďalších požiadaviek a prediskutovať možnosť optimálneho riešenia.

Uzávierka končí už 31.10.2013 a prihláseným firmám garantuje najväčší výber výstavnej plochy na umiestnenie svojich expozícií. Vďaka podpore a účasti kľúčových firiem z odboru technologických zariadení budov,ale i techniky prostredia stavieb poskytne veľtrh na jednom mieste odbornej, ale aj laickej verejnosti komplexný prehľad, kam trh smeruje a aké technológie firmy v najbližšom horizonte pripravujú.Návšteva veľtrhu sa tak stane hlavne príležitosťou vidieť všetko na vlastné oči, zistiť aké sú nové trendy,a pod.

Pre záujemcov o účasť sú už v tejto chvíli pripravené elektronické dokumenty. Prihláška k účasti, objednávka služieb a objednávka realizácie expozície, je vo forme aktívneho PDF, ktoré môžete po vyplnení uložiť v počítači, priamo vytlačiť alebo poslať e-mailom. Stáhněte si dokumenty pro vystavovatele.