TZB Expo a pohľad usporiadateľa

Dátum: 9.3.2021
Zhodnotenie konferencie a online veľtrhu TZBexpo 2021.