Všeobecné výstavné podmienky

Dátum: 19. Októbra 2012
Zmena platobných podmienok veľtrhu AQUA-THERM Nitra (na žiadosť klientov veľtrhu sme prispôsobili platobné podmienky podľa dlhodobých zvyklostí)