Horúce novinky v sprievodnom programe

Dátum: 23.10.2014
obrázok
Jednou z kľúčových tém bude určite podpora malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Podpora bude poskytnutá z Európskych investičných a štrukturálnych fondov prostredníctvom Operačného programu kvalita životného prostredia. Keďže sa budú podporovať slnečné tepelné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, fotovoltaické panely a veterné turbíny, posledný s maximálnym výkonom do 10 kW, je veľký predpoklad, že tohtoročná ponuka vystavovateľov bude orientovaná práve týmto smerom. Ako zvyčajne, odborný program garantuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, Cech vykurovanie tepelnej techniky a inštalácie (CVTi) a Slovenská spoločnosť pre techniku ​​prostredia (SSTP), ktorá bude organizovať  štyri sprievodné semináre: VODA - TEPLO - VZDUCH - PLYN v nízkoenergetických domoch. Na každom seminári popri odborných témach budú rezonovať aj otázky súvisiace s legislatívou. Jedná sa najma o oblasť energetickej efektívnosti budov, aplikácie obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR, taktiež otázky súvisiace s plynom - teda s rôznymi scenármi závislosti na dodávkach plynu z Ruska. SSTP ale aj ďalšie spoluorganizujúce inštitúcie, ako SIEA, SVTI, Inštitút EPD, zvlášť KlaChl Techniky, samozrejme pri príprave programu okrem oslovených popredných prednášateľov z akademickej sféry, úzko spolupracujte aj s poprednými firmami z problematiky technických zariadení budov.