Michal Drážďanský - MDL Expo s.r.o. pre AquaTherm Nitra 2015

Dátum: 26.1.2015
obrázok

Vážené dámy a páni,

všetci pozorne sledujeme čísla o situácii v stavebníctve, ktoré konečne začínajú byť podľa výsledku kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva pre budúci rok mierne optimistické, síce len v radoch jednotiek percent, ale aj to je pre všetkých  zainteresovaných podnikateľov pozitívna informácia a samozrejme je pozitívna i pre nás.

Už veľa rokov sa snažíme v maximálnej možnej miere spolu s našimi najbližšími odbornými partnermi zachovať úroveň veľtrhu Aqua-Therm Nitra ako výkladnú skriňu v odbore TZB na Slovensku, a preto nás akékoľvek i nepatrné oživenie v stavebníctve teší. Ako sa nám to darí musia posúdiť naši klienti, vystavovatelia a predovšetkým návštevníci, no pevne verím, že i tohtoročný, už sedemnásty ročník  opäť potvrdí svoju výnimočnosť v odbore TZB na Slovensku, a to predovšetkým vďaka vystavovateľom, partnerom a predovšetkým Vám – našim návštevníkom.

A čo sme teda pripravili pre sedemnásty ročník? Zvykom na všetkých odborných veľtrhoch je reagovať v rámci sprievodných konferencií ako na aktuálne témy v odbore, tak aj načrtnúť možnú budúcnosť - to bude platiť aj na Aqua-Therme Nitra 2015. Na návštevníkov čaká veľa odborných prednášok a seminárov, ale samozrejme veľa tém a prezentácií bude určených aj širokej verejnosti. V centre pozornosti bude najmä energetická účinnosť predovšetkým v súvislosti s novým zákonom o energetickej efektívnosti, ktorý prinesie mnoho noviniek. Kľúčová téma bude určite podpora malých zariadení na využívanie  obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a čerpania dotácií z Európskych investičných a štrukturálnych fondov  prostredníctvom Operačného programu kvalita životného prostredia. Nezabudneme ani na legislatívu predovšetkým v súvislosti so spomínaným novým zákonom o energetickej efektívnosti a otázky súvisiace s plynom. Opäť sme sprístupnili veľtrh zdarma všetkým záujemcom o návštevu len na základe elektronickej registrácie, snáď i my ako organizátor týmto krokom prispejeme k záujmu o odbor TZB na Slovensku.

Tak ako každý rok aj tento rok nám dovoľte predovšetkým popriať vystavovateľom veľa síl pre úspešnú prezentáciu na veľtrhu, mnoho nových  zákazníkov, príjemné stretnutie s existujúcimi klientmi a zdar v nasledujúcej sezóne. Návštevníkom prajeme, aby na veľtrhu našli adekvátne a prínosné informácie o výrobkoch a celých systémoch zariadení budov, profesionálneho dodávateľa týchto produktov a k tomu zodpovedajúce služby.

S priateľským pozdravom
Michal Drážďanský
vedenie veľtrhu
MDL Expo s.r.o.