Mr. Matthias Limbeck - Reed Exhibition pre AquaTherm Nitra 2015

Dátum: 26.1.2015
obrázok

Extrémne klimatické udalosti uplynulého roka opäť dali najavo, že celosvetová zmena klímy nie je jav, ktorý môžeme ignorovať, a že na neho musíme čo najrýchlejšie reagovať. Efektívne kroky k ochrane životného prostredia a klímy, využívanie prírodných zdrojov opatrne a udržateľne môžeme urobiť iba ak investujeme všetok potenciál modernej vedy, techniky a inovácií. Jedna vec sa stala úplne zrejmou: ochrana životného prostredia a klímy už nie sú disciplíny pre naivných. V skutočnosti chráni základné zložky ekonomického života, vlastne celú našu budúcu existenciu.

V tomto kontexte význam technických veľtrhov ako "Aqua-Therm Nitra" je takmer nevyčísliteľný. Okrem podpory aktivít na trhu tiež pomáha vlastnému priebehu technického pokroku tým, že inovácie a transfer know-how sa ocítajú v centre pozornosti. Veľtrh "Aqua-Therm Nitra" je prednou B2B platformou pre trh TZB v Slovenskej republike, a ako taký bude jeho 17. ročník predstavovať ucelený prehľad o trhu, dodávateľoch a výrobkoch a samozrejme o tých najnovších produktoch, technológiách a trendoch.

Ako poskytovateľ licencie sme potešení úspešným vývojom "Aqua-Thermu Nitra", ktorého organizátor MDL Expo s.r.o., v spolupráci so slovenskými a zahraničnými vystavovateľmi vytvoril ďalšiu pôsobivú prehliadku nových výrobkov, technológií a priemyslu ako takého.

Menom Reed Exhibitions by som Vás chcel veľmi srdečne privítať na "Aqua-Thermu Nitra 2015" a prajem Vám príjemný a obchodne úspešne strávený čas na veľtrhu.

Matthias Limbeck (Dipl.-Ing.) 
CEO - CEE/SEE 
Reed Exhibitions Messe Wien