JUDr. Svetlana Gavorová - SIEA pre AquaTherm Nitra 2015

Dátum: 26.1.2015
obrázok

Milí návštevníci, vážení vystavovatelia,

zabezpečenie tepelnej pohody, dostupnosť potrebného množstva teplej vody alebo spoľahlivosť dodávky elektriny sa pre mnohých z nás stali samozrejmosťami, za ktoré musíme platiť. Aj vďaka rýchlemu napredovaniu pri vývoji energeticky efektívnych zariadení, sú možnosti, ako ovplyvniť platby za energiu stále významnejšie. Mnohé z technologických noviniek budú už tradične súčasťou Aqua-Thermu Nitra. Preto je veľtrh ideálnou príležitosťou pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, ako spotrebu energie znížiť.

Efektívne využívanie energie je prioritou aj pre Európsku úniu, ktorá od členských štátov vrátane Slovenska zabezpečenie úspor energie vyslovene vyžaduje. Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2014, v tejto súvislosti ukladá viaceré povinnosti pre štátne organizácie, obce, mestá, ale aj dodávateľov a odberateľov energie. S povinnosťami prichádza aj zodpovednosť. Už nejde len o nezáväzné výzvy, že šetriť energiu je nevyhnutné. Prioritou sú systematické opatrenia, kvalitné inštalácie a zmysluplné výsledky dlhodobo udržateľných projektov. Slovensko má povinnosť vytvoriť schémy podporujúce úspory energie a realizáciu úsporných opatrení a ich výsledky musí aj relevantne preukázať. Na tento účel sa plánujú využiť aj finančné prostriedky európskych investičných a štrukturálnych fondov v programovom období 2014 až 2020.

Tieto prostriedky sú určené nielen na obnovu budov, či nákup a inštaláciu moderných technických zariadení, ale aj na zaplatenie doteraz často podceňovaných a opomínaných technických podkladov, ktoré by mali predchádzať realizácii každého seriózneho projektu.

Možností, ako znížiť spotrebu energie v podniku, inštitúcii, ale aj v domácnosti, je viacero. Ak sa chcete v problematike zorientovať, oboznámiť sa s niektorými základnými riešeniami pre dosiahnutie úspor energie, naši odborníci Vám radi počas výstavy Aqua-Therm Nitra bezplatne poradia v  expozícii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. K dispozícii sú Vám samozrejme aj v iných dňoch v našich poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici alebo v Košiciach alebo na bezplatnej telefonickej linke. 

Srdečne Vás pozývam na návštevu našej expozície a verím, že na Aqua-Therme Nitra získate mnoho užitočných podnetov, ako ušetriť energiu i Vaše peniaze.

 JUDr. Svetlana Gavorová    
generálna riaditeľka                                                                     
Slovenská inovačná a energetická agentúra