Ing. Ľuboslav Jánoš - CVTTi pre AquaTherm Nitra 2015

Dátum: 26.1.2015
obrázok

Vážení vystavovatelia, vážená odborná verejnosť a milí návštevníci,

17. ročník veľtrhu sa koná v očakávaní rastu prác v stavebníctve, v zlepšení vzdelávacích aj cenových podmienok. Zo štruktúry zákaziek v stavebníctve ako aj informácií o zavádzaní duálneho vzdelávania do praxe podľa môjho názoru nemôžeme v našom prostredí očakávať  reálne zlepšenie pre živnostníkov, malé a stredné podniky. Preto je potrebné využiť možnosti, ktoré 17. ročník veľtrhu Aqua-Therm Nitra poskytuje. Je to informovanosť o nových výrobkoch, o ich využití v praxi.  V sprievodných programoch počas veľtrhu Vás určite zaujmú témy, ktoré objasňujú súvislosti medzi investovaním do tepelno-technických zariadení a ich efektívnym a hospodárnym prevádzkovaním. Na veľtrhu je vhodné napr. aj v stánku CVTTi odkonzultovať si niektoré Vaše myšlienky a zámery vrátane zabezpečovania realizačnej kvality vykurovacích systémov , využívania obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečenia ekonomiky a ekológie.

Všetkým návštevníkom želám na veľtrhu príjemný pobyt a splnenie ich očakávaní.

Ing. Ľuboslav Jánoš
cechmajster
Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií