Ing. Eduard Krcho - Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, š.p. pre AquaTherm Nitra 2015

Dátum: 26.1.2015
obrázok

Vážení vystavovatelia, ctení návštevníci, dámy a páni,

som veľmi rád, že Vás môžem privítať na 17. ročníku medzinárodného odborného veľtrhu Aqua-Therm Nitra 2015, ktorý sa koná od 10. do 13. februára 2015 na našom výstavisku v Nitre.

Veľtrh Aqua-Therm je známy silnou účasťou popredných výrobcov a distribútorov pôsobiacich v odvetví vykurovania, ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačne, sanitárnej a ekologickej techniky a ponúkajú čoraz širší rozsah produktov.  Pre všetkých vystavovateľov a návštevníkov sa snažíme každým rokom vytvárať čoraz lepšie podmienky.

Veľmi dôležitú a zároveň významnú úlohu pre budúcnosť vytvára energia. Pre tých, ktorí s ňou dokážu racionálne hospodáriť budú mať viac zdrojov na investície do iných oblastí vo svojom súkromnom živote, ale aj v rámci podnikania.

Už 17. rokov existencie veľtrhu Aqua-Therm Nitra, spokojnosť vystavovateľov s obchodnými partnermi, záujmom návštevníkov o veľtrh ako aj organizačné zabezpečenie je dobrým signálom vysokej kvality veľtrhu a má šancu dokázať, že je kvalitným podujatím, ktoré môže byť hybnou silou odvetvia.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sa stali sprievodné konferencie, semináre a prezentácie z oblasti spotreby energie, obnoviteľných zdrojov energie ale aj ochrany životného prostredia. Minulé roky ukázali, že témy veľtrhu majú pred sebou budúcnosť, čoho dôkazom je odborný program, ktorý umožní realizovať potrebnú odbornú diskusiu, do ktorej sa môže pripojiť každý účastník akcie Aqua-Therm.

Na záver ďakujem pracovníkom agentúry MDL Expo, s.r.o., ktorá je organizátorom veľtrhu nielen v Nitre ale aj v Prahe za usporiadanie veľtrhu Aqua-Therm a verím, že budú aj v nasledujúcich rokoch v tomto trende pokračovať . Vaša účasť je pre nás vyjadrením veľkej dôvery, za ktorú Vám úprimne ešte raz ďakujem.

Všetkým účastníkom želám veľa dobrých obchodov, kvalitných návštevníkov a hlavne spokojných zákazníkov.

Ing. Eduard Krcho
riaditeľ výstaviska
Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, š.p.