Začali sme spoluprácu s portálom SOLARNENOVINKY.SK

Dátum: 26.1.2015
obrázok

Portál SOLARNENOVINKY.SK je informačno-odborný portál z oblasti fotovoltiky. Dennodenne prináša čerstvé a zaujímavé informácie. Či ste laik, prozument, odborová firma alebo ostatní, vždy si nájdete dôležité a konkrétne informácie o fotovoltike.

Portál ponúka ďalšie zaujímavé služby, ako je inzercia práce a veľmi vyhľadávaný katalóg firiem. Portál SOLARNENOVINKY.SK je najčítanejší online z odboru fotovoltiky.