120 kusov billboardov

Dátum: 23.2.2015
obrázok
120 kusov billboardov po celej Slovenské republike, ako vo veľkých mestách, tak aj v tých najmenších

Bratislava

Bánská Bystrica

Bojnice

Gabčíkovo

Cihinianská Nová Ves

Košice

Kremnica

Ličartovce

Michalovce

Nitra

Pezinok

Prešov

Skalica

Trebišov

Trenčín

Žilina