VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2015

obrázok
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, organizuje 17. ročník vedecko-odbornej konferencie VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2015, na tému: Systémy „Vetrania a klimatizácie" v procese energetického auditu budov…

Konferencia VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2015 sa uskutoční v dňoch 2. - 3. jún 2015 vo Vysokých Tatrách v GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec. 
Prípravný výbor pripravil program na tému: Systémy „Vetrania a klimatizácie" v procese energetického auditu budov. 
Okruhy sú zamerané na: 

  • energetická certifikácia systémov vetrania a klimatizácie
  • koncepcie, sústavy, výrobky a metodiky návrhu vetrania
  • aplikáciu nových noriem a predpisov pre efektívny návrh a prevádzku
  • integrálne projektovanie a spolupráca jednotlivých profesií počas projektovania, výstavby a uvádzania do prevádzky
  • vnútorná klíma, tepelná a hluková pohoda
  • systémy merania, regulovania a monitorovania vetrania a klimatizácie.