Výzva pre výrobcov a distribútorov OZE

Dátum: 18.8.2015
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavuje projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch.

V rámci prípravnej fázy projektu sa začala registrácia zariadení, ktorých inštalácia bude podporená, ak splnia požadované technické podmienky. Na pilotný národný projekt je vyčlenených 45 miliónov €, vďaka ktorým by malo byť nainštalovaných viac ako 15 000 systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

SIEA vyzýva na registráciu zariadení. O zaregistrovanie môže požiadať každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia relevantných technických podmienok. Zariadenie bude do zoznamu zaradené na základe prvej kompletne vyplnenej žiadosti. Formuláre žiadosti, ako aj ďalšie podrobné informácie sú k dispozícii na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk