Meranie a rozpočítanie tepla 2015

Dátum: 18.8.2015
obrázok
12. – 13. novembra 2015 sa uskutoční jubilejný 15. ročník konferencie Meranie a rozpočítanie tepla 2015 v Senci, hotel Senec. Organizátorom konferencie je Spoločnosť pre techniku prostredia a spolu s generálnymi partnermi sa tešia na Vašu účast. Pre bližšie informácie kontaktujte sstp@zsvts.sk