Vnútorná klíma budov 2015 Štrbské Pleso

Dátum: 18.11.2015
26. konferencia VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2015, organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v tomto roku uskutoční na tému: „Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov".