SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov národného projektu Zelená domácnostiam

Dátum: 18.11.2015
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam. Je ňou registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.