Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) priblíži nový národný projekt Zelená domácnostiam

Dátum: 6.2.2016
Príhovor pre katalóg veľtrhu

Milí návštevníci, vážení vystavovatelia,

v rámci tohtoročného veľtrhu Vám Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) priblíži nový národný projekt Zelená domácnostiam. Spolu s otvorením prvého konzultačného centra v Banskej Bystrici dostal v decembri minulého roka „zelenú.“ Domácnosti tak mohli začať žiadať o príspevky na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v určených kolách. Príspevkami sú podporované malé zariadenia na výrobu elektriny zo slnka s výkonom do 10 kW a zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v budove, konkrétne ide o solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Na tento účel je v rámci národného projektu Zelená domácnostiam vyčlenených 45 mil. eur. Očakávame, že vďaka týmto zdrojom bude možné do konca roku 2018 realizovať viac ako 14 000 inštalácií s celkovým výkonom na úrovni minimálne 55 MW.

V rámci prvého kola Zelenej domácnostiam bolo pre záujemcov k dispozícii 3 250 000 eur. Táto čiastka predstavuje približne 7 percent z celkovej vyčlenenej sumy na celý národný projekt. Pre obrovský záujem bolo prvé kolo ukončené už po 4 dňoch. Vďaka nemu bolo vydaných 1 453 poukážok. Domácnosti si ich mohli postupne uplatniť u viac ako 400 registrovaných oprávnených zhotoviteľov. Najväčší záujem bol o fotovoltické panely na výrobu elektriny a solárne kolektory na ohrev vody. O inštaláciu tepelných čerpadiel prejavilo záujem asi 20 percent domácností a najmenej poukážok bolo vydaných na kotly na biomasu, ktorých by sme ale radi videli o niečo viac.

Napriek našim opakovaným upozorneniam, že výber a investíciu do zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je potrebné si vopred dôkladne zvážiť a konzultovať s odborníkmi, sa žiadatelia na nás často obracajú s otázkami, či je možné dodatočne zmeniť vybrané zariadenie, prípadne jeho výkon. Keďže sú poukážky viazané na konkrétne zariadenia, vrátane výkonu, takáto zmena už možná nie je. Z dôvodu výberu nesprávneho zariadenia alebo chybne zadaných parametrov tak dnes vieme, že približne 30 percent poukážok vydaných v prvom kole nebude môcť byť uplatnených. Tento pomer by sme chceli výrazne  znižovať, čomu veríme, že napomôže aj naša účasť na veľtrhu Aqua-Therm Nitra 2016.

Pri všetkých zariadeniach na využívanie obnoviteľných zdrojov energie platí, že s výkonom rastú aj celkové náklady, a preto menej je niekedy viac. Zatiaľ čo pri zariadeniach na výrobu tepla je hodnota vhodného výkonu daná potrebou tepla pre dom, pri fotovoltických systémoch na výrobu elektriny je  potrebné zohľadniť viac faktorov, ktoré ovplyvňujú návratnosť. Je rozdiel, či sa potenciál zariadenia využíva na 25 alebo povedzme na 80 percent. Odporúčame preto, aby sa domácnosti obrátili či už na našich odborníkov v konzultačnom centre alebo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU, no predovšetkým na konkrétneho zhotoviteľa ešte pred samotným podaním žiadosti o vydanie poukážky. Komunikáciou so zhotoviteľom môže domácnosť zistiť napríklad aj to, či je ňou vybrané zariadenie možné inštalovať v určenom termíne.

Srdečne Vás preto pozývam na návštevu konzultačného centra národného projektu Zelená domácnostiam, kde sú naši odborní konzultanti pripravení zodpovedať Vaše otázky. Verím, že na veľtrhu Aqua-Therm v Nitre získate veľa užitočných poznatkov, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa pri výbere toho správneho zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka