Gratulujeme tohtoročným oceneným spoločnostiam

Dátum: 17.2.2016
Do súťaže o najlepší exponát bolo prihlásených 11 exponátov od 11 vystavovateľov z troch krajín.

Čestné uznanie

Splachovacia nádržka s príslušenstvom

„Systém Geberit DuoFresh"

je ocenená čestným uznaním za energeticky úsporné technické riešenie pri odstraňovaní nežiadúcich pachov v sanitárnych priestoroch. Použitím uhlíkového filtra je výrobok schopný eliminovať nežiadúce pachy a vyčistený vzduch nie je nevyhnutné odsávať, ale je možné vrátiť ho do sanitárneho priestoru, čím sa znižuje potreba energie na ohrev vzduchu.

Systém Geberit DuoFresh do súťaže ho prihlásil vystavovateľ SAMTEK, s.r.o., Dolná 1256/7, 907 01 Myjava a vyrába ho firma Geberit AG zo Švajčiarska.

Čestné uznanie

Klimatizačná jednotka     

„H-UNI“

je kompaktné zariadenie pre zabezpečenie komplexnej úpravy vzduchu vhodné pre odvlhčovanie v priestoroch bazénov a pre energeticky úsporné inštalácie s využitím vysoko účinného doskového výmenníka a tepelného čerpadla. Je vhodná aj pre priestory, ktoré je potrebné klimatizovať a kondenzačnú jednotku nie je možné umiestniť do vonkajšieho prostredia. Výrobok získava  čestné uznanie za kompaktné prevedenie a technické parametre ekodizajnu požadované po roku 2018

Vystavovateľ C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o. Na Zlaté stezke 1075, 26301 Dobříš, Česká republika, , ktorý ho aj vyrába.

Čestné uznanie

Analyzátor spalín

„testo 330i„

je kombinácia overenej technológie analyzátora spalín testo 330 LL so senzormi s predĺženou životnosťou spojenej s modernou komunikačnou technológiou, ktorou je nahradený klasický prístrojový displej. Prostredníctvom nízkoenergetického Bluetooth sú namerané údaje vysielané do mobilných zariadení, na ktorých je možné využiť viaceré softvérové aplikácie pre zobrazovanie a vyhodnocovanie nameraných hodnôt vrátane grafického zobrazenia časového priebehu merania. Výrobok bol ocenený čestným uznaním za významné zvýšenie komfortu pri spracovávaní údajov z analýzy spalín, ktorý servisní technici pri uvádzaní kotlov do prevádzky určite ocenia.

Vystavovateľ Testo, s.r.o., Jinonická 80, 5800 Praha 5, Česká republika a výrába ho nemecká firma Testo AG z Lenzkirchu.

Zlatá medaila

Plynový kondenzačný kotol

„ecoTEC exclusive VU INT I 216/5-7, VU INT I 276/5-7“

umožňuje riadenie výkonu vo veľkom rozsahu pri dodržaní vysokej účinnosti výroby tepla. Kotol je vybavený účinnejším modulom zmiešavača vzduchu a plynu, riadeného CO snímačom. Vzhľadom na široký modulačný rozsah má pohotovostné straty len okolo 2 Wattov a je charakterizovaný tzv. Green iQ t.j. výrobok je mimoriadne šetrný k životnému prostrediu a umožňuje komunikáciu inteligentnými technológiami. Výrobok získal zlatú medailu za sofistikované efektívne riadenie vo veľkom výkonovom rozsahu.

Vystavovateľ Vaillant Group Slovakia, s.r.o., Pplk. Pjušťa 45, 909 01 Skalica a vyrába ho firma Vaillant GmbH. V Nemecku.

Zlatá medaila

Stacionárny kotol na spaľovanie drevných peliet

„ETA PC 40-45-50“

Je charakteristický najmä novým spôsobom rozvodu spaľovacieho vzduchu, priaznivou cenou za jednotku inštalovaného výkonu a štandardne dodávaným samočistiacim roštom. Výrobok bol ocenený zlatou medailou za inovatívne riešenie rozvodu spaľovacieho vzduchu a vysokú regulačnú schopnosť kotla.

Vystavovateľ ETA ENERGY– Ohrievacia technika s.r.o. 023 53 Staškov 200 z Českej republiky a výrobcom je rakúska firma ETA Heiztechnik GmbH.

Zlatá medaila

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

„Vitocal 250-S“

sa odporúča ako doplnkový zdroj k existujúcemu kotlu. Prostredníctvom regulácie Vitotronic 200 s tzv. manažérom energie Pro Control má užívateľ možnosť zvoliť si prevádzkový režim zameraný prioritne na znižovanie nákladov alebo na znižovanie emisií oxidu uhličitého. Zariadenie je pripravené aj na prevádzku s využitím elektriny vyrobenej z pripojiteľného fotovoltického panela, čím sa zníži množstvo elektriny odoberanej z elektrizačnej sústavy. Tepelné čerpadlo získalo zlatú medailu za optimalizáciu využívania energetického mixu pre ekonomickú alebo environmentálnu prevádzku zariadení na výrobu tepla.

Tepelné čerpadlo vyrábané nemeckou firmou VIESSMANN WERKE GmbH&Co. KG

Vystavovateľ VIESSMANN s.r.o. Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava.