Zaverečná správa 2016 (pdf)

Dátum: 30.3.2016
Podrobné výsledky posledného ročníka veľtrhu formou Záverečné správy

Záverečná správa Aqua-Therm Nitra 2016