Aj v Nitre raz za dva roky

Dátum: 1.2.2019
obrázok
Aquatherm Nitra prechádza na dvojročný cyklus, dvadsiaty prvý ročník sa bude konať od 9. do 12. 2. 2021.

Nehovorime iba o počiatku organizovania veľtrhu v dvojročnom cykle, ale o budovanie odborného veľtrhu TZB, ktorý cielene a komplexne zastreší a odprezentuje budovu ako jeden celok z pohľadu vykurovania, merania, riadenia a regulácie, zdravotechniky, ale aj vzduchotechniky, chladenia a klimatizácie. Aquatherm Nitra je dnes na Slovensku jediným medzinárodným odborným veľtrhom v oblasti TZB, ktorý má reálnu šancu vyššie uvedené naplniť.

A prečo dvojročný cyklus veľtrhu? Sú to predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré musia naši klienti riešiť denne, ale aj predlžovanie intervalov zavádzania nových výrobkov na trh. Konkrétny termín vrátane konania v nepárnych rokoch sme starostlivo vyberali práve s ohľadom na Vás, našich klientov, s maximálnym možným zohľadnením nosných odborových akcií ako doma tak aj v zahraničí, s osobitným ohľadom na Aquatherm Praha (párne roky).