Aktualizován podrobný program veľtrhu

Dátum: 24. Januára 2013