KS Klima Service - výhody kapsových filtrů KS PAK PREMIUM

Dátum: 19.1.2017
obrázok
Tipy k zajištění kvalitního vzduchu v budovách = výběr správného vzduchového filtru (konstrukce filtru, těsnost), výběr správného filtračního materiálu (nízký tlakový odpor, dlouhá životnost, stabilní účinnost) a péče o VZT systém (zamezení usazování nečistot - díky kvalitní filtrům, pravidelné čištění).

HLAVNÍ VÝHODY filtrů KS PAK PREMIUM proti ostatním používaných materiálům

  • nejlepší energetické hodnocení a nejnižší provozní náklady (nižší tlak. ztráta, vyšší filtr. plocha)
  • delší životnost filtru (více jak dvojnásobná jímavost proti běžným syntetickým materiálům)

=>   výrazné snížení energetických nákladů na provoz klimatizačního systému

  • udržují hodnotu filtrační účinnosti v průběhu času a konstantní ochranu
  • 100% spalitelnost, vede k rekuperaci energie a snižovaní odpadu

ÚSPORY při použití filtrů KS PAK PREMIUM

  • za nespotřebovanou elektrickou energii na provoz filtru (vlivem nízké energetické náročnosti filtru)
  • díky nižším nákladům vlivem snížené četnosti výměny filtru (delší životnost filtru):
-  nižší počet použitých filtrů = nižší celková cena za filtry v průběhu času
-  snížení množství odpadu
-  nižší mzdové náklady za servis a výměny
-  úspora snížením počtu odstávek provozu
  • vlivem stabilní filtrační účinnosti filtrů KS PAK PREMIUM
-  úspora zvýšením účinnosti instalovaných prvků VZT systému
-  úspora prodloužením životnosti následných stupňů filtrace (EPA, HEPA, ULPA)
-  úspora snížením četnosti čištění VZT systému

POROVNÁNÍ nejpoužívanějších filtračních médií

KS PAK Premium

Skleňené vlákno

Syntetika filtrující mechanicky

(dle EN779:2012)

Elektrostaticky nabitá syntetika

materiálové složení

PE, PP

sklo

PES, PP

PES, PP

spalitelnost (zpětné využití energie)

ano

ne

ano

ano

možnost ultrazvukového svařování

ano

ne

ano

ano

elektrostatický náboj

ne

ano, nízký

ano

ano

počátení účinnost 0,4 mm

 

 

 

 

účinnost 0,4 mm po vybití

bez změny

mírně nižší

nižší

značně nížší

účinnost záchytu PM2,5, PM1

 

 

 

 

jímavost

 

 

 

 

tlakový odpor

 

 

 

 

životnost

 

 

 

 

energetické hodnocení

 

 

 

 

ochrana rozvodů a zařízení VZT

 

 

 

 

konstrukce a plocha filtru F7 pro energetické hodnocení   A+

10 kapes

7,2 (18)1)  m2

12 kapes

9,2 m2

nedosáhne hodnocení A+

nedosáhne hodnocení A+

průměrné energetické hodnocení

A

B

C/D

E/F

Poznámka:                                                                                                                          

1) efektivní plocha vlivem patentované zvlněné technologii výroby účinné filtrační vrstvy je 18 m2

Vysvětlivka:

značná výhoda nevýhoda
výhoda značná nevýhoda

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ při použití filtru KS PAK PREMIUM a ze syntetiky

  • je kalkulováno s kapsovými filtry F7 (dle EN 779:2012), uvažovaná doba provozu 2 roky
  • kalkulována je filtrační stěna o 12 filtrech (typické instalace v průmyslu 4 až 16 filtrů/stupeň filtrace)

KS Klima-Service, a.s., sídlo společnosti: Náměstí Svobody 677, 263 01 Dobříš, e-mail: info@ksklimaservice.cz; www.ksklimaservice.cz; tel.: +420 318 541 111

Poznámka:

Výpočet je orientační a nezávazný. Platí pouze za předpokladů uvedených v dokumentu. Skutečná výše úspor je ovlivněna správným provozováním filtrů, kvalitou jejich konstrukce, optimálním provozem VZT, instalací frekvenčního měniče napájení ventilátoru, optimální výměnou filtrů a samozřejmě i provozními podmínkami a mírou znečištění filtrovaného vzduchu.