E-news


4. Novembra 2012

Stav k 31. októbru 2012


19. Októbra 2012

Všeobecné výstavné podmienky

Zmena platobných podmienok veľtrhu AQUA-THERM Nitra (na žiadosť klientov veľtrhu sme prispôsobili platobné podmienky podľa dlhodobých zvyklostí)

101-103/103 strana: [ ] 6