Hala M3 Aq Nitra 2019

Žlto označené expozície v nižšie uvedenom zozname sú stále pre Vás k dispozícii.
The yellow marked space in the list below are still available.
Číslo stánku Firma
301 ANTICOR Bohemia s.r.o.
302 Plocha k dispozícii 9 m2 -  typ plochy radová
303 AQUAFLOT spol. s.r.o.
304 A - INVENT s.r.o.
305 COMFORT TECHNOLOGY s.r.o.
306 CLIMAT s.r.o.
307 DREKOMA Ing. Vladimír Harazím, CSc.
308 KLIMAX Teplice s.r.o.
309 Plocha k dispozícii 12 m2 -  typ plochy radová
310
Plocha k dispozícii 9 m2 -  typ plochy radová
311 Protronix s.r.o.
312 TZB produkt, s.r.o.
313 Plocha k dispozícii 20 m2 -   typ plochy hlavová
314 SERAK-TECH s.r.o.
315 Rekuper Sychrov s.r.o.
316 ATREA s.r.o.
317 CLIMAPORT s.r.o.
318 CS-MTRADE Slovensko s.r.o
319 Sinclair Slovakia s.r.o.
320 2VV s.r.o.
321 ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o.
322 Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií
323 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
324 Slovenská inovačná a energetická agentúra
332 KS KLIMA- SERVICE, a.s.
335
Plocha k dispozícii 48 m2 -   typ plochy rohová
340 Plocha k dispozícii 20 m2 -   typ plochy rohová
342 Plocha k dispozícii 9 m2 -   typ plochy řadová
345 Plocha k dispozícii 9 m2 -   typ plochy řadová
346 Plocha k dispozícii 20 m2 -   typ plochy rohová
353 Plocha k dispozícii 9 m2 -   typ plochy rohová
354 Plocha k dispozícii 9 m2 -   typ plochy řadová
355 Plocha k dispozícii 15 m2 -   typ ploch rohová