Konferencia 2014

Program veľtrhu Aquatherm Nitra 2015 bude upresnený neskôr

SPRIEVODNÁ KONFERENCIA VEĽTRHU AQUA-THERM Nitra 2014

 

Téma:            NÍZKOENERGETICKÉ DNI
Miesto:         Konferenční priestor v hale M3
Vstup:           Voľný
  

Utorok, 11. februára 2014

 
Sprievodné semináre „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN v nízkoenergetických domoch“
Odborný garant:              Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia                               
 
Sprievodný seminár na tému: Voda v nízkoenergetických domoch
Odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta STU
 
11.00 – 11.15        
Otvorenie seminára, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
 
11.15 – 12.15        
Vsakovacie systémy pre odvádzanie zrážkovej vody z povrchu budov, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Analýza vplyvu miesta odberu teplej vody na jej cenu, Ing. Zuzana Krippelová
Výmenníky pre využitie tepla z odpadovej vody, Ing. Veronika Podobeková
 
12.15 – 12.30        
Prestávka
 
12.30 – 13.30        
Využitie geotermálnej energie na prípravu teplej vody, Ing. Marek Bukoviansky
Princípy optimálneho návrhu geotermálneho energetického systému v rekreačných areáloch, Ing. Pavol Jurka
Novinky v príslušenstve kanalizácie, Ing. Pavol Mayer, Hutterer & Lechner, s.r.o.
Zvuk ticha. Geberit Silent-PP, Ing. Branislav Kollár, Geberit Slovensko
 
13.45 – 14.00        
Diskusia a záver seminára
 
 
Sprievodný seminár: „Obnoviteľné zdroje po novom“
Odborný garant: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra                    
 
14.00 – 16.00        
Okrúhly stôl na tému: Novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a vysokoúčinnej KVET (zákon č. 382/2013, účinný od 1.1.2014)
Odborný garanti: Ing. Peter Štibraný, Ing. Renáta Rutšeková, ďalší odborníci z praxe
 
Dopady novelizácie zákona o podpore OZE na zmenu trhového prostredia, predpokladané trendy a záujem
Malé zdroje OZE (výroba elektriny) do 10 kW a ich špecifiká
Inštalácia solárnych kolektorov a fotovoltiky
Malé fotovoltické zdroje pre domácnosti, odhad ekonomickej veľkosti zdroja
On-grid s batériami?
Ďalšie obnoviteľné zdroje podľa záujmu diskutujúcich (diskusia)
 
 

Streda, 12. februára 2014

 
Sprievodné semináre „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN v nízkoenergetických domoch“
Odborný garant:              Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia               
 
Sprievodný seminár na tému: Teplo v nízkoenergetických domoch
Odborný garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., Ing. Lukáš Skalík, PhD., Stavebná fakulta STU
 
11.00 – 11.15        
Otvorenie seminára, doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
 
11.15 – 12.15        
Vykurovacie a vetracie systémy v nízkoenergetických domoch, doc.Ing. Daniel Kalús, PhD.
Obnoviteľné zdroje tepla pre nízkoenergetické domy, doc.Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Nízkoteplotné slnečné energetické systémy, Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Energetické systémy na báze geotermálnych vôd, doc.Ing. Ján Takács, PhD.
 
12.15 – 12.30        
Prestávka
 
12.30 – 13.30        
Systémy na solárne chladenie budov, Ing. Simona Michaličková
Zdroje tepla na spaľovanie biomasy, Ing. Kamila Malinová
Prezentácia vystavujúcich firiem
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie pre energeticky úsporné domy, prof.Ing. Dušan Petráš
 
13.30 – 14.00        
Diskusia a záver seminára
 
 14.00 - 16.30        
Sprievodný seminár „Efektívne nakladanie s energiou“
Odborný garant: Ing. Ľuboslav Jánoš, cechmajster CVTTi, Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií           
 
Sprievodný seminár na tému: Prečo a ako modernizovať vykurovanie a prípravu teplej vody v budovách
Súčasné podmienky a požiadavky na modernizáciu, Ing. Ľuboslav Jánoš
Využívanie nízkoteplotnej techniky pri výrobe tepla, Ing. Imrich Discantiny
Statické a dynamické vyregulovanie rozvodu teplej vody v bytových domoc, Ing. Patrik Laca
 
Sprievodný seminár na tému: Praktické príklady inštalácií tepelnej techniky a jej prevádzkovanie
5ročné prevádzkovanie TČ v rodinnom dome, Ing. Chylík
Sústava ÚK a príprava TV v 65 b.j., Ing. Kostúr
Modernizácia a prevádzkovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome, pán Piták
 
 

Štvrtok, 13. februára 2014

 
Sprievodné semináre „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN v nízkoenergetických domoch“
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia               
 
Sprievodný seminár na tému: Vzduch v nízkoenergetických domoch
Odborný garant: Ing. Peter Leimberger, Stavebná fakulta STU
 
11.00 – 11.15        
Otvorenie seminára, Ing. Peter Leimberger
11.15 – 12.15        
Aplikácie tepelných čerpadiel v nízkoenergetických domoch, doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Systémy vykurovania a chladenia s tepelným čerpadlom v nízkoenergetickom dome, Ing. Lukáš Živner
Čiastočná klimatizácia nízkoenergetického domu s využitím rekuperačnej jednotky, Ing. Zuzana Kovářová, PhD.
Distribúcia vzduchu v krytých bazénových halách, Ing. Róbert Turza
 
12.15 – 12.30        
Prestávka
 
12.30 – 13.30        
Používanie názvoslovia vo vetraní budov, Ing. Jana Šabíková, PhD.
Energetická náročnosť systémov vetrania, Ing. Peter Leimberger
Prezentácia vystavujúcich firiem
 
13.30 – 14.00        
Diskusia a záver seminára
 
 

Piatok, 14. februára 2014

 
Sprievodné semináre „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN v nízkoenergetických domoch“
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia               
 
Sprievodný seminár na tému: Plyn v nízkoenergetických domoch
Odborný garant: Ing. Kamila Malinová, Stavebná fakulta STU
 
11.00 – 11.15        
Otvorenie seminára, Ing. Kamila Malinová
 
11.15 – 12.15        
NTL rozvody plynu - legislatíva, projektovanie a realizácia, Ing. Kamila Malinová
Podmienky inštalácie medených rúrok na rozvod plynu podľa revidovaného TPP 700 01, p. Peter Sitár
Rozvody plynu na báze plast-hliníka, produkty, normy a predpisy, Herz s.r.o., Bratislava
 
12.15 – 12.30        
Prestávka
 
12.30 – 13.30        
Bezpečnosť prevádzky plynových spotrebičov podľa platnej legislatívy, Ing. Miroslava Vaškaninová
TPP 904 01 Označovanie plynárenských zariadení, p. Peter Sitár
 Vykurovanie veľkoplošných objektov plynovými infražiaričmi, doc.Ing. Daniel Kalús, PhD.
 
13.30 – 14.00        
Diskusia a záver seminára