Konferencia 2015

SPRIEVODNÁ KONFERENCIA VEĽTRHU

Téma:      Nízkoenergetické dni

Miesto:    Konferenčný priestor v hale M3

Vstup:      voľný

Utorok, 10. februára 2015

Sprievodné semináre na tému: „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN v nízkoenergetických domoch“

Odborný garant:   Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Usporiadateľ:       Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

 

Sprievodný seminár na tému: TZB pre nízkoenergetické domy - VODA

Odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. - Stavebná fakulta STU

11.00 – 14.00     registrácia  účastníkov 

11.00  – 11.15    otvorenie seminára, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

11.15  – 13.45    Rekuperačné zariadenia pre využitie tepla z kanalizácie
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Veronika Podobeková, SvF STU Bratislava
 
Obnova zdravotnotechnických inštalácií v bytových domoch
prof.Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Ing. Juraj Januška, PhD., SvF STU Bratislava
 
Energetická bilancia prípravy teplej vody v bytových domoch
 Ing. Zuzana Krippelová, SvF STU Bratislava
 
Potrubia a tepelné izolácie pre vodovody v budovách
Ing. Eugen Škopec, AEROFLEX - SK, s.r.o.
 
Dimenzovanie redukčných ventilov tlaku vody
Ing. Pavol Skovajsa, HONEYWELL, s.r.o.
 
Podtlakové odvodnenie plochých striech
Ing. Ján Kohút, Wavin Slovakia, s.r.o.
 
Ochrana budov proti vzdutiu z kanalizácie
Ing. Peter Talába, KALA Myjava s.r.o.    

13.45  – 14.00    diskusia a záver seminára

 

Sprievodný seminár na tému: „Trh s úsporami energie?“

Odborný garant: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. - Slovenská inovačná a energetická agentúra                  

14:00 – 16:00     Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti je účinný od 1.12.2014.
Okrem povinností z neho vyplývajú aj nové možnosti a príležitosti pre všetkých, ktorým záleží na úsporách energie.
 
Témy:
Úspory energie - povinnosť alebo nevyhnutnosť
Kto to všetko zaplatí
Zelená pre energetické služby
... viac

 

Streda, 11. februára 2015

Sprievodné semináre na tému: „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN v nízkoenergetických domoch“

Odborný garant:  Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Usporiadateľ:      Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

 

Sprievodný seminár na tému: TZB pre nízkoenergetické domy  - TEPLO

Odborný garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., Ing. Lukáš Skalík, PhD. - Stavebná fakulta STU

11.00 – 14.00     registrácia  účastníkov 

11.00  – 11.15    otvorenie seminára
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. - SvF STU Bratislava
 
11.15  – 13.30    Potreba tepla a energie pre energeticky úsporné domy
doc.Ing. Daniel Kalús, PhD., SvF STU Bratislava 
                              
Vývoj požiadaviek na vykurovanie a tepelno-technické zariadenia
Ing. Ľubomír Jánoš, CVTTI Zvolen + logo CVTTi
 
Progresívne vykurovacie systémy pre energeticky úsporné domy
doc.Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 
Slnečné energetické systémy
Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU Bratislava          
 
Tepelné čerpadlá a fotovoltika
Ing. Adam Brestovský, Stiebel Eltron s.r.o.
 
Rekonštrukcia vykurovacích systémov
Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU Bratislava
 
Hodnotenie slnečných systémov v rodinných domoch         
Ing. Monika Novotná, SvF STU Bratislava                                     

13.30  – 14.00    diskusia a záver seminára

Odovzdávanie ocenení za najlepšie exponáty veľtrhu

15:00 – 15:30     Odovzdávanie ocenení výhercom súťaže o najlepšie exponáty veľtrhu
za účasti zástupcov organizátora veľtrhu, Slovenské spoločnosti pre techniku prostredia, Slovenské inovačné a energetické agentúry, Cechu vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií a výstaviska Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, š.p.
 
15:30 – 16:00  Odovzdávanie cien Slovenské spoločnosti pre techniku prostredia
v kategóriách Slovenský výrobok, Najlepšia diplomová práca a Najlepší zrealizovaný Projekt TZB

Miesto konania:              Konferenčný priestor v hale M3

 

Štvrtok, 12. februára 2015

Sprievodné semináre na tému: „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN v nízkoenergetických domoch“

Odborný garant:  Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Usporiadateľ:      Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

 

Sprievodný seminár na tému: TZB pre nízkoenergetické domy  - VZDUCH

Odborný garant:  Ing. Peter Leimberger - Stavebná fakulta STU

11.00 – 14.00     registrácia  účastníkov 

11.00  – 11.15    otvorenie seminára
Ing. Peter Leimberger
 
11.15  – 13.30    Tepelné čerpadlá v nízkoenergetických domoch
doc. Ing. Belo Füri, PhD.              
 
Centrálne a decentrálne vetranie bytových domov
Ing. Zuzana Straková, PhD.
 
Hodnotenie tepelného čerpadla v NED
Ing. Lukáš Živner
 
Prevádzka odvlhčovacích zariadení v bazénových halách
Ing. Róbert Turza
 
Príspevok k vetraniu hygienických priestorov podľa novej legislatívy
Ing. Jana Šabíková, PhD.

13.30  – 14.00    diskusia a záver seminára

 

Piatok, 13. februára 2015

Sprievodné semináre na tému: „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN v nízkoenergetických domoch“

Odborný garant:              Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Usporiadateľ:                   Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

 

Sprievodný seminár na tému: TZB pre nízkoenergetické domy  - PLYN

Odborný garant: Ing. Kamila Malinová - Stavebná fakulta STU

11.00 – 14.00     registrácia  účastníkov 

11.00  – 11.15    otvorenie seminára
Ing. Kamila Malinová - SvF STU Bratislava
 
11.15  – 13.30 Legislatíva pre projektovanie a realizáciu plynovodov a plynových odberných zariadení
Ing. Kamila Malinová, SvF STU Bratislava             
 
Plynovody na zásobovanie budov s prevádzkovým tlakom do 5 barov
Peter Sitár, Združenie odborníkov plynových zariadení
 
Aplikácia predpisov na plynové zariadenia - projektovanie, výstavba, prevádzka
Ing. Marián Keruľ-Kmec, Združenie odborníkov plynových zariadení    
 
Príčiny havárií plynových zariadení pri ich prevádzke
Ing. Miroslava Vaškaninová, SvF STU Bratislava
 
Vykurovanie veľkoplošných a priemyselných objektov plynovými infražiaričmi
doc.Ing. Daniel Kalús, PhD., SvF STU Bratislava
 
Uplatňovanie zákona o závažných priemyselných haváriách pri projektovaní plynárenských zariadení
Ing. Kandráč, Risk Consult, s.r.o.
 
Praktické skúsenosti s rozvodmi plynu na báze plast-hliníka
Ing. Kamil Mičušík, Herz, s.r.o.

13.30  – 14.00    diskusia a záver seminára

 

Konferencia veľtrhu 2014