Konferencia 2016

SPRIEVODNÁ KONFERENCIA VEĽTRHU 2016

Téma:      ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE

Miesto:    Konferenčný priestor v hale M3

Vstup:      voľný

Utorok, 9. februára 2016

Sprievodné semináre na tému: ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE – VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
d
Sprievodný seminár na tému: ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE – VODA
Odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
10.30 – 11.00 registrácia účastníkov
otvorenie seminára doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

11.00 – 13.00

Sústreďovanie a prefabrikácia zdravotnotechnických inštalácií, doc.Ing. Jana Peráčková, SvF STU Bratislava

Efektívnosť využitia rekuperačného výmenníka tepla pri miestnom ohreve teplej vody, Ing. Veronika Buzás, SvF STU Bratislava

Znižovanie hluku v kanalizačnom potrubí, Ing. Lenka Jágerská, SvF STU Bratislava

Zabezpečenie hygieny distribučných systémov pitnej vody, Ing. Igor Maco, REHAU s.r.o.

Tepelné čerpadlá pre prípravu teplej vody, Mgr.Peter Slavkovský, Tatramat-ohrievače vody s.r.o.

Úprava vody, Ing. František Justh, Waleon s.r.o.

13.00 diskusia a záver seminára

Streda, 10. februára 2016

Sprievodný seminár na tému: Zelená domácnostiam aktuálne
Odborný garant: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.
Usporiadateľ: Slovenská inovačná a energetická agentura

10.30 – 12.00

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam v skratke

Zelená domácnostiam  v číslach

Ako získať podporu a predísť často sa opakujúcim chybám

12.00 – 12.30 Panelová diskusia a záver seminára

d
Sprievodné semináre na tému: ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE – VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
d
Sprievodný seminár na tému: ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE – TEPLO
Odborný garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
12.30 – 13.00 registrácia účastníkov
otvorenie seminára doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

13.00 – 15.00

Potreba tepla a energie pre energeticky úsporné domy, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., SvF STU Bratislava

Využitie energie geotermálnych vôd pre energeticky úsporné domy, doc. Ing. Ján Takács, PhD.,SvF STU Bratislava

Slnečné energetické systémy, Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU Bratislava

STIEBEL ELTRON, Ing. Adam Brestovský

Zdroje tepla na biomasu, doc.Ing.Otília Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava

Zlepšovanie energetickej účinnosti premeny energie pri výrobe tepla, Ing. Eugen Coplák, Weishaupt s.r.o. – člen CVTTi

15.00  diskusia a záver seminára

Odovzdávanie ocenení veľtrhu

15:00 – 16:00  Odovzdávanie ocenení výhercom súťaže o najlepšie exponáty veľtrhu
za účasti zástupcov organizátora veľtrhu, Slovenské spoločnosti pre techniku prostredia, Slovenské inovačné a energetické agentúry a výstaviska Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, š.p.
Odovzdávanie cien Slovenské spoločnosti pre techniku prostredia v kategóriách Slovenský výrobok, Najlepšia diplomová práca a Najlepší zrealizovaný Projekt TZB
Miesto konania: Konferenčný priestor v hale M3

Štvrtok, 11. februára 2016

Sprievodné semináre na tému: ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE – VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
d
Sprievodný seminár na tému: ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE – VZDUCH
Odborný garant: Ing. Peter Leimberger, Stavebná fakulta STU Bratislava
10.30 – 11.00 registrácia účastníkov
otvorenie seminára Ing. Peter Leimberger

11.00 – 13.00

Energetická efektivita vetracích a klimatizačných systémov, skúsenosti z praxe, energetických kontrol, nákladovo optimálna úroveň eberegetickej hospodárnosti a ekodizajn, Ing. Jozef Löffler, VUV Piešťany

Využitie rekuperácie a regenerácie v bytovom dome, doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.,SvF STU Bratislava

Skúsenosti z využitia tepelného čerpadla v nízkoenergetickej budove s takmer nulovou spotrenou energie, Ing. Ingrid Niková, SvF STU Bratislava

EKODESIGN rezidenčných vetracích jednotiek (Energetický štítok z pohľadu koncového užívateľa), Ing. Otakar Pump, Elektrodesign, ventilátory s.r.o.

Experimentálne meranie vnútornej mikroklímy bazénovej haly v laboratórnych podmienkach, Ing. Robert Turza, BAT-KLIMA s.r.o.

13.00 diskusia a záver seminára

Piatok, 12. februára 2016

Sprievodné semináre na tému:  ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE – VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
d
Sprievodný seminár na tému: ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE – PLYN
Odborný garant: Ing. Kamila Víchová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
10.30 – 11.00  registrácia účastníkov
otvorenie seminára Ing. Kamila Víchová, PhD.

11.00 – 13.00 

Plynové odberné zariadenia – legislatíva, projektovanie, realizácia, Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava

Použitie vlnovcových ohybných potrubí s nehrdzavejúcej ocele EUROGW/EUROGAS na rozvod plynu v budovách s pracovným pretlakom do 0,5 bar, Peter Sitár, Združenie odborníkov plynových zariadení

Závažné priemyselné havárie – predpisy pri projektovaní, Ing. Ján Kandráč, CSc., Risk Consult s.r.o.

Plasthliníkové potrubia v plyne – praktické skúsenosti, Ing. Róbert Krakovik, HERZ s.r.o.

Nové trendy vo využívaní skvapalnených uhľovodíkových plynov, využitie v praxi, Dominik Sliva, FLAGA s.r.o.

Vykurovanie veľkoplošných a priemyselných objektov plynovými infražiaričmi, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., SvF STU Bratislava

Komínové systémy, Ing. Juraj Majtán, ABC PLYN s.r.o.

13.00 diskusia a záver seminára

 
Konferencia veľtrhu 2015
Konferencia veľtrhu 2014