Konferencia 2017

NOVINKA
TECHFORUM 2017 – jednodňová konferencia zameraná na prezentáciu riešení v oblasti TZB určená pre projektantov, architektov, zástupcov developerov  a stavebných odborníkov ... VIAC TU.

SPRIEVODNÁ KONFERENCIA VEĽTRHU 2017

Miesto:    Konferenčný priestor v hale M3
Vstup:      voľný
Odborný garant konferencie: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnost pre techniku prostredia

Utorok, 7. februára 2017

BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE – VODA –

Odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
10.30 – 11.00 registrácia účastníkov
otvorenie seminára doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

11.00 – 13.00    

Využitie sivej a zrážkovej vody pre zásobovanie budov vodou, doc.Ing. Jana Peráčková, SvF STU Bratislava

Vrstvené zásobníky pre prípravu teplej vody, Ing. Milan Krafčík, SvF STU Bratislava

Podtlakové odvodnenie strechy na experimentálnom modeli, Ing. Lenka Jágerská, SvF STU Bratislava

Potrubia a tepelné izolácie pre vodovody v budovách, úprava kvality vody, Ing. Eugen Škopec, AEROFLEX s.r.o.

Novinky vo vodovodných armatúrach Honeywell, Ing. Igor Belovič, Honeywell s.r.o.

Nepriamo-ohrevné zásobníkové ohrievače vody, Ing. Ján Kouba, Brilon a.s.

13.00 diskusia a záver seminára

ODBORNÁ PREZENTÁCIA spoločnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o.

13.30 – 14.00

Kanalizačné systémy OSMA
Tiché odpadové potrubie Skolan Db.
Kanalizácia do náročných podmienok KG2000 Polypropylen

14.30 – 14.30    

Techcon OSMA Cad – Výpočtový program pre domové odpady

Streda, 8. februára 2017

BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE – TEPLO –

Odborný garant: doc. Ing. Ján Takács, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
10.30 – 11.00     registrácia účastníkov
otvorenie seminára doc. Ing. Ján Takács, PhD.

11.00 – 13.00    

Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany (ATO) v budovách, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., SvF STU Bratislava

Zmeny výkonu slnečného energetického systému vplyvom otáčacieho zariadenia, Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU Bratislava

Využitie odpadovej energie z bazénových hospodárstiev termálnych kúpalísk pre sústavy CZT, doc. Ing. Ján Takács, PhD.,SvF STU Bratislava

Efektívnosť prípravy teplej vody systémom TČ v zimnej sezóne, Ing. Ingrid Niková, SvF STU Bratislava

Rotačný horák na spaľovanie peliet pre kotly na biomasu, Ing. Forai, Pallas spol. s r.o., Bratislava

Kondenzačná technika vo vykurovaní, Ing. Ján Kouba, Brilon a.s.

Košík do krbu na drevené pelety, Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava, Ing. Jozef Baťala, TS Motory, Martin

Energetický mix pre výrobu tepla v podmienkach SR, Ing. Ľuboslav Jánoš, CVTTi

Projekt energetického systému pre energeticky efektívny dom, Ing. Zdenko Nekvasil, CVTTi

13.00 diskusia a záver seminára

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ ZA NAJLEPŠIE EXPONÁTY VEĽTRHU

15.00 – 16.00    

  • odovzdávanie ocenení výhercom súťaže o najlepšie exponáty veľtrhu
  • odovzdávanie cien Slovenské spoločnosti pre techniku prostredia v kategóriách Slovenský výrobok, Najlepšia diplomová práca a Najlepší zrealizovaný Projekt TZB

Štvrtok, 9. februára 2017

BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE – VZDUCH –

Odborný garant: Ing. Peter Leimberger, Stavebná fakulta STU Bratislava
10.30 – 11.00 registrácia účastníkov
otvorenie seminára Ing. Peter Leimberger

11.00 – 13.00

Vetranie a klimatizácia – Inovačné trendy, Ing. Jozef Löffler, VUV Piešťany

Experimentálne meranie odparnej vody na fyzikálnom modeli, doc. Ing. Belo Fϋri, PhD.,SvF STU Bratislava

Rodinné a bytové domy z hľadiska vetrania, Ing. Jana Šabíková, PhD., SvF STU Bratislava

Chladenie odparovaním, využívanie v halových objektoch, Ing. Mária Frťalová, SvF STU Bratislava

Európske normy pre energetickú hospodárnosť budov, Ing. Peter Leimberger, SvF STU Bratislava

13.00 diskusia a záver seminára

ODBORNÁ PREZENTÁCIA spoločnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o.

13.30 – 14.00

Kanalizačné systémy OSMA
Tiché odpadové potrubie Skolan Db.
Kanalizácia do náročných podmienok KG2000 Polypropylen

14.30 – 14.30    

Techcon OSMA Cad – Výpočtový program pre domové odpady

Piatok, 10. februára 2017

BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE – PLYN –

Odborný garant: Ing. Kamila Víchová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
10.30 – 11.00     registrácia účastníkov
otvorenie seminára Ing. Kamila Víchová, PhD.

11.00 – 13.00

Legislatíva v plynovodoch, Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava

Vykurovanie plynovými infražiaričmi, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., SvF STU Bratislava, Flaga, s.r.o., Ing. Dominik Sliva, FLAGA s.r.o.

Revitalizácia plynových regulačných staníc, Roman Bedřich, GMR GAS, Brno

Lisované tvarovky Megapress G pre hrubostenné oceľové rúry, Ing. Pavol Vojtka, Viega s.r.o.

Nízkotlakové kotolne so zariadeniami na plynné palivá, Peter Sitár, Združenie odborníkov plynových zariadení

Regulačné zariadenia pre kotolne a projektovanie, Ing. Marián Kerľ-Kmec, Združenie odborníkov plynových zariadení

13.00 diskusia a záver seminára

15.00 Žrebovania výhercu automobilu Fiat Fiorino Combi

Konferencia veľtrhu 2016
Konferencia veľtrhu 2015
Konferencia veľtrhu 2014