Nový dátum veľtrhu Aquatherm Nitra 2021

Vážení obchodní přátelé,

úvodem bychom Vám, našim dlouholetým klientům a přátelům, chtěli popřát především pevné zdraví a hodně sil při překonávání všech soukromých i pracovních komplikací spojených s Covidovou pandemií, která mění životy a plány nám všem. Výjimečně jsme se rozhodli použít v tomto Newsletteru náš rodný jazyk, za což se předem omlouváme, ale přišlo nám to mnohem osobnější. Jsme přesvědčeni, že v této nelehké době právě osobní kontakt, o který jsme najednou ochuzeni, a obecně osobnější chování je přesně to, co je dnes mnohem více třeba než obvykle.
Není třeba dlouze objasňovat důvody, které jsou více než zřejmé, ale původní termín Aquathermu Nitra od 9. do 12. 2. 2021 se dnes zdá být nereálný především v souvislosti s aktuální situací v celé Evropě. A proto jsme se pro tuto chvíli rozhodli veletrh přesunout do termínu od 20. do 23. 4. 2021.

Vedení výstaviště Agrokomplex v Nitře nám vyšlo vstříc nejenom s termínem, ale i novými podmínkami v případě storna v souvislosti s „covidovými“ restrikcemi při pořádání velkých veřejných akcí typu veletrhů. Chtěli jsme Vám nabídnout pouze takové podmínky Vaší účasti, které zaručí pouze „standardní“ Aquatherm a v maximální míře Vám ulehčit rozhodování, zda veletrh zařadit do Vašeho marketingového plánu pro příští rok či nikoliv. Rádi bychom Vám garantovali vrácení celé částky za veletrh v případě, že aktuální epidemie bude ve své x-té vlně i na jaře příštího roku a vláda Slovenské republiky přijme podobná opatření jako existují dnes. Níže naleznete nové podmínky Vaší případné účasti.
Uzávěrka nového termínu je stanovena na 20. ledna / januára a snad do té doby bude vše jasnější.

PLATOBNÉ PODMIENKY Aquatherm Nitra 2021
Pri zrušení veľtrhu z epidemiologických príčin – vymenovanie uvedené nižšie; bude organizátor postupovať nasledovne:
• pri zrušení veľtrhu pred začiatkom montáže, tj. do (vrátane) 13. 4. 2021, bude vystavovateľovi vrátených 100% z prenájmu výstavnej plochy a 100% z objednaných technických služieb,
• pri zrušení veľtrhu do začiatku veľtrhu, tj. do (vrátane) 19. 4. 2021, bude vystavovateľovi vrátených 100 % z prenájmu výstavnej plochy, už realizované objednávky technických služieb budú vystavovateľmi spoplatnené podľa cenníka veľtrhu.
Epidemiologickými príčinami je myslené:
• obmedzený počet ľudí v interiéroch,
• povinné použitie rúška osobami nachádzajúcimi sa v interiéroch alebo exteriéroch,
• znemožnený alebo obmedzený cezhraničný pohyb osôb medzi krajinami SR-ČR alebo SR-Rakúsko alebo SR-Poľsko alebo SR-Maďarsko, za čo sa považuje obmedzenie takej intenzity, ktoré vyžaduje pre vstup na alebo z územia SR do uvedených krajín negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo absolvovanie povinnej samoizolácie (za obmedzenie takej intenzity sa nepovažuje napr. povinnosť vyplnenia formulára pri vstupe z alebo do SR).

TZB Expo - virtuální veletrh

Bez ohledu na aktuální situaci a nový termín veletrhu pro Vás již několik měsíců intenzivně připravujeme internetovou podobu veletrhu Aquatherm Nitra a Aquatherm Praha. Opět asi není třeba vysvětlovat proč. Naše představa je odlišná ode všeho, co jsme zatím zažili nebo viděli. Chtěli bychom, aby to pro naše klienty, mezi které počítáme i návštěvníky veletrhu, bylo smysluplné a do maximální možné míry nahrazovalo osobní kontakt. Není to rozhodně nic jednoduchého a nenákladného, ale rádi bychom oboru TZB za těch mnoho let, co máme štěstí být jeho součástí, něco vrátili. S detaily bychom Vás rádi seznámili v druhé polovině příštího měsíce formou webové prezentace a doufáme, že co nejdříve i osobně při společném setkání. Ale již dnes víme, že e-veletrh bude oproti klasickému Aquathermu orientovaný více na B2C klientelu, bude spuštěn souběžně pro obě země a především s menšími náklady oproti „kamennému veletrhu“. Pro vystavovatele veletrhu Aquatherm Nitra 2021, v případě že proběhne, bude účast na e-veletrhu zdarma. Samozřejmě, tak jak je u nás v MDL Expo dobrým zvykem, o všem nakonec rozhodnete pouze Vy, naši klienti. Děkujeme a už dnes se těšíme na setkání s Vámi.

Za všechny své kolegy,  Michal Drážďanský.