Premiéra Dňa primátorov a starostov sa podarila

178 starostov a zástupcov samosprávy prijalo druhý deň veľtrhu Aquatherm Nitra 2019 naše spoločné pozvanie spolu so Zväzom miest a obcí SR. Ďakujeme.

H
Deň primátorov a starostov na Aquatherm Nitra 2019 sa konal 6. februára,
v partnerstve so Združením miest a obcí Slovenska

za účasti hlavných partnerov:

                  

ČESTNÍ HOSTIA:
pan Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO Nitra, štátny podnik
Mgr. Michal Drážďanský, konateľ Spoločnosti MDL Expo s.r.o., usporiadajúca agentúra veľtrhu Aquatherm Nitra
pan Marek Hattas, primátor mesta Nitry
JUDr. Boris Susko, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR,
Ing. Filip Macháček, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
JUDr. Daniela Medžová, generálna  riaditeľka sekcie  legislatívy a práva Ministerstva životného prostredia SR
Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR
PhDr. Michal Kaliňák, PhD.,hovorca Združenia miest a obcí Slovenska
Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska