Sprievodný program ročníka 2021 bude zverejnený na jar roku 2021

História

Konferencia veľtrhu 2019
Konferencia veľtrhu 2017
Konferencia veľtrhu 2016
Konferencia veľtrhu 2015
Konferencia veľtrhu 2014