Vonkajšia plocha 2016

Vonkajšia plocha - VP1 MultiBio s.r.o. www.multibio.eu
Vonkajšia plocha - VP4 OPOP Slovakia, s.r.o. www.opop.sk
Vonkajšia plocha - VP3 SLOVARM a.s. www.slovarm.sk
Vonkajšia plocha - VP5
STROPUVA Slovenská a Česká Republika 
Vonkajšia plocha - VP6 THORMA Výroba, k.s. www.thorma.sk
Vonkajšia plocha - VP2 ZAMAT s.r.o. www.zamatsro.sk